Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

 

Jūrmalas pilsētas domes sēdes protokola Nr.22 izraksts

Jūrmalā 2004.gada 20.oktobrī

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai Bražciemā starp Babītes ielu, Bražciema ielu, dzelzceļu un Lielupi, apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.17)

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ("par" - 14, "pret" - nav, "atturas" - nav), nolēma:

1.Pieņemt saistošos noteikumus "Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai Bražciemā starp Babītes ielu, Bražciema ielu, dzelzceļu un Lielupi, apstiprināšanu".

2.Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nosūtīt saistošo noteikumu "Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai Bražciemā starp Babītes ielu, Bražciema ielu, dzelzceļu un Lielupi, apstiprināšanu" 1 orģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.

3.Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos "Jūrmalas Ziņas" un "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis