Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.395

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24, 30.§)

Noteikumi par institūcijām, kuras izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 56.panta astoto daļu

 

1. Noteikumi nosaka institūcijas, kuras izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.

2. Institūcijas, kas izsniedz ārvalstniekiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, izsniedz dokumentus, kas apliecina profesionālo pieredzi un labu reputāciju Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās. Ja minētās institūcijas neuztur reglamentēto profesiju pārstāvju reģistrus, dokumentus par profesionālo pieredzi un labu reputāciju izsniedz institūcijas, kuras uztur reglamentēto profesiju pārstāvju reģistrus.

3. Institūcijas, kuras saskaņā ar attiecīgo profesionālās darbības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem pilnvarotas izskatīt profesionālos pārkāpumus, izsniedz dokumentus, kas apliecina disciplināro pārkāpumu neesamību attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā.

4. Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akadēmiskās informācijas centrs" izsniedz dokumentus, kas apliecina profesionālo pieredzi, labu reputāciju, disciplināro pārkāpumu neesamību profesijās, kas Latvijas Republikā nav reglamentētas.

5. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsniedz dokumentus, kas apliecina administratīvo pārkāpumu un kriminālsodāmības neesamību.

6. Uzņēmumu reģistrs izsniedz izziņas, kas apliecina bankrota neesamību.

7. Institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, izsniedz dokumentus, kas apliecina, ka izglītība un profesionālā kvalifikācija ārsta, māsas, vecmātes, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesijā gadījumos, ja tās nosaukums izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajos dokumentos ir atšķirīgs, ir līdzvērtīga izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai šajā punktā minētajās profesijās.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīvas 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību;

2) Padomes 1992.gada 18.jūnija Direktīvas 92/51/EEK par otro vispārējo profesionālās izglītības un apmācības atzīšanas sistēmu, papildinot direktīvu 89/48/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 7.jūnija Direktīvas 99/42/EK par kvalifikāciju atzīšanas mehānisma izveidi attiecībā uz profesionālajām darbībām, kas ietvertas liberalizācijas direktīvās, pārejas pasākumiem un vispārējās profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmas papildināšanu;

4) Padomes 1977.gada 22.marta Direktīvas 77/249/EEK, lai atvieglotu advokātiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvu izmantošanu;

5) Padomes 1977.gada 27.jūnija Direktīvas 77/452/EEK par diplomu, sertifikātu un citu formālo kvalifikāciju pierādījumu savstarpēju atzīšanu medmāsām, kuras ir atbildīgas par vispārējo aprūpi, ieskaitot pasākumus, kuri veicina efektīvas tiesības uzsākt darbu profesijā un brīvību sniegt pakalpojumus;

6) Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīvas 78/686/EEK par diplomu, sertifikātu un citu formālo kvalifikāciju pierādījumu savstarpēju atzīšanu zobārstniecībā, ieskaitot pasākumus, kuri veicina efektīvas tiesības uzsākt darbu profesijā un brīvību sniegt pakalpojumus;

7) Padomes 1978.gada 18.decembra Direktīvas 78/1026/EEK attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājumu savstarpējo atzīšanu veterinārmedicīnā, ieskaitot pasākumus efektīvai uzņēmējdarbības tiesību īstenošanai un brīvībai sniegt pakalpojumus;

8) Padomes 1980.gada 21.janvāra Direktīvas 80/154/EEK par savstarpēju diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru vecmāšu kvalifikācijas pierādījumu atzīšanu un pasākumiem, kas veicinātu tiesību veikt uzņēmējdarbību un brīvības sniegt pakalpojumus efektīvu īstenošanu;

9) Padomes 1985.gada 10.jūnija Direktīvas 85/384/EEK attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājumu savstarpējo atzīšanu arhitektūrā, ieskaitot pasākumus efektīvai uzņēmējdarbības tiesību īstenošanai un brīvībai sniegt pakalpojumus;

10) Padomes 1985.gada 16.septembra Direktīvas 85/433/EEK par diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpēju atzīšanu farmācijā, ietverot pasākumus, kas atvieglo tiesību brīvi veikt uzņēmējdarbību efektīvu īstenošanu attiecībā uz noteiktām darbībām farmācijas nozarē;

11) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu dokumentāro kvalifikācijas pierādījumu savstarpējo atzīšanu.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.