Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 26.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126.nr.; 2001, 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Aizliegts piedāvāt tirgū rotaļlietas, kuras paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, ja tās ir izgatavotas vai daļēji izgatavotas no mīksta polivinilhlorīda (PVC) un satur vairāk par 0,1 masas procentu vienu vai vairākas šādas vielas:

27.11. diizononilftalāts (DINP), CAS Nr.28553-12-0, EINECS Nr.249-079-5;

27.12. di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP), CAS Nr.117-81-7, EINECS Nr.204-211-0;

27.13. di-n-oktilftalāts (DNOP), CAS Nr.117-84-0, EINECS Nr.204-214-7;

27.14. diizodecilftalāts (DIDP), CAS Nr.26761-40-0, EINECS Nr.247-977-1;

27.15. butilbenzilftalāts (BBP), CAS Nr.85-68-7, EINECS Nr.201-622-7;

27.16. dibutilftalāts (DBP), CAS Nr.84-74-2, EINECS Nr.201-557-4.";

1.2. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 3.maija Direktīvas 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību;

2) Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza direktīvas 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (būvizstrādājumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās);

3) Komisijas 2004.gada 20.februāra Lēmuma 2004/178/EK, ar kuru groza Komisijas 1999.gada 7.decembra Lēmumu 1999/815/EK par pasākumu pieņemšanu, aizliedzot laist tirgū tādas rotaļlietas un tādus bērnu aprūpes priekšmetus no plastificēta PVH, ko var bāzt mutē bērni līdz triju gadu vecumam un kas satur vienu vai vairākas šādas vielas: diizononilftalātu (DINP), di(2-ethilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), diizodecilftalātu (DIDP), di-n-oktilftalātu (DNOP) un butilbenzilftalātu (BBP) (izziņots ar dokumentu Nr.C(2004) 524) (dokuments attiecas uz EEZ)."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš