Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.205

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17, 15.§)

Veterinārās prasības govju, aitu, kazu un cūku, svaigas gaļas un gaļas produktu importam no trešajām valstīm

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības:

1.1. vaislai, dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai un kaušanai paredzētu govju un cūku importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk- trešās valstis);

1.2. vaislai, audzēšanai, nobarošanai un kaušanai paredzētu aitu un kazu importam no trešajām valstīm;

1.3. govju (ieskaitot Bison bison un Bubalus bubalus šķirnes), aitu, kazu un cūku (turpmāk- dzīvnieki) svaigās gaļas un gaļas produktu importam no trešajām valstīm.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. dzīvniekiem, kuri paredzēti tikai ganīšanai vai darbam Eiropas Savienības robežu tuvumā;

2.2. normatīvajos aktos par svaigas gaļas apriti (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, 5.panta prasības) un šo noteikumu 30.punktā minētajiem svaigās gaļas veidiem;

2.3. svaigu gaļu un gaļas produktiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

2.3.1. atrodas ceļotāju bagāžā un ir paredzēti patēriņam to uzturā (gaļa, kas importēta no trešajām valstīm,- ne vairāk par kilogramu);

2.3.2. to nelielās partijās nosūta privātpersonām ar nosacījumu, ka tā netiek izmantota peļņas gūšanai (gaļa, kas importēta no trešajām valstīm,- ne vairāk par kilogramu);

2.3.3. tā paredzēta patēriņam starptautisko reisu transportlīdzekļu apkalpes un pasažieru uzturā.

II. Prasības govju, aitu,

kazu un cūku importam

3. Latvijā drīkst ievest dzīvniekus no trešās valsts vai trešās valsts teritorijas daļas, kura iekļauta Eiropas Komisijas to valstu vai valstu daļu sarakstā, no kurām atļauts attiecīgo dzīvnieku eksports uz Eiropas Savienību.

4. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest dzīvniekus, kuri:

4.1. atbilst veterinārajām prasībām, kādas Eiropas Komisija noteikusi importam no attiecīgās valsts, atbilstoši dzīvnieku sugai un galamērķim;

4.2. pirms eksportēšanas trešās valsts teritorijā turēti sešus mēnešus vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieki jaunāki par sešiem mēnešiem, bet, ja dzīvnieki paredzēti kaušanai,- trīs mēnešus, vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieki jaunāki par trim mēnešiem.

5. Latvijā drīkst ievest dzīvniekus no trešās valsts, kurā:

5.1. pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatētas šādas slimības:

5.1.1. govju mēris;

5.1.2. kontagiozā pleiropneimonija;

5.1.3. zilās mēles slimība;

5.1.4. cūku Āfrikas mēris;

5.1.5. cūku infekciozais encefalomielīts (Tešena slimība);

5.1.6. mazo atgremotāju mēris;

5.1.7. epizootiskā hemorāģiskā slimība;

5.1.8. aitu bakas;

5.1.9. kazu bakas;

5.1.10. Rifta ielejas drudzis;

5.2. pēdējo 6 mēnešu laikā nav konstatēts kontagiozais vezikulārais stomatīts;

5.3. pēdējos 12 mēnešu laikā dzīvnieki nav vakcinēti pret šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām slimībām;

5.4. pēdējo 12 mēnešu laikā dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

5.5. pēdējo divu gadu laikā nav konstatēta mutes un nagu sērga;

5.6. nav ievesti dzīvnieki, kas vakcinēti pret mutes un nagu sērgu mazāk nekā pirms gada;

5.7. dzīvnieki, kurus paredzēts eksportēt uz Eiropas Savienību, nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu.

6. Latvijā drīkst ievest dzīvniekus no trešās valsts, kurā dzīvniekus vakcinē pret mutes un nagu sērgu, ja tajā ievēro šādas prasības:

6.1. eksportēšanai paredzētie dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

6.2. liellopiem veic mutes un nagu sērgas vīrusa testu (izmantojot laringo-faringeālo nokasījuma metodi (probanga tests)), kurā jāiegūst negatīvs rezultāts;

6.3. liellopiem veic seroloģisko testu (ar kuru nosaka mutes un nagu sērgas vīrusa antivielas), kurā jāiegūst negatīvs rezultāts;

6.4. pirms eksportēšanas dzīvniekus 14 dienas izolē karantīnas stacijā oficiālā veterinārārsta (Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts vai citas dalībvalsts, vai trešās valsts kompetentās centrālās iestādes norīkots veterinārārsts) uzraudzībā;

6.5. karantīnas stacijā esošos dzīvniekus nevakcinē pret mutes un nagu sērgu 21 dienu pirms eksportēšanas;

6.6. karantīnas stacijā 21 dienu pirms dzīvnieku eksportēšanas neieved dzīvniekus, kuri atšķiras no sūtījumu veidojošajiem dzīvniekiem;

6.7. ievestos dzīvniekus tur karantīnā 21 dienu.

7. Latvijā drīkst ievest dzīvniekus no trešās valsts, kurā pēdējo divu gadu laikā konstatēta mutes un nagu sērga, ja tās pārstāvis garantē, ka tiek ievērotas šo noteikumu 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7.apakšpunktā minētās prasības.

8. Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka trešā valsts vakcinācijai pret mutes un nagu sērgas A, O un C vīrusu izmanto nekvalitatīvas vakcīnas, tas aizliedz ievest govis, aitas, kazas un cūkas Latvijas teritorijā no minētās trešās valsts. Pārtikas un veterinārais dienests informē citas dalībvalstis un Komisiju par pieņemto lēmumu.

9. Latvijā drīkst ievest cūkas no trešās valsts, kurā:

9.1. pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēts cūku klasiskais mēris;

9.2. iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir bijusi aizliegta vakcinācija pret cūku klasisko mēri;

9.3. netiek ievestas cūkas, kas vakcinētas pret cūku klasisko mēri mazāk nekā pirms 12 mēnešiem.

10. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest dzīvniekus, ja ir aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls) saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

11. Kaušanai paredzētos dzīvniekus pēc ievešanas Latvijā ved tieši uz kautuvi un piecu darbdienu laikā pēc ievešanas kautuvē nokauj.

12. Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz dzīvnieku veselības stāvokli, var noteikt kautuvi, kurā jānogādā šo noteikumu 11.punktā minētie dzīvnieki.

III. Prasības svaigas gaļas importam

no trešajām valstīm

13. Latvijā drīkst ievest svaigu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri trīs mēnešus pirms nokaušanas vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieki jaunāki par trim mēnešiem, turēti trešajā valstī vai trešās valsts teritorijas daļā, kas iekļauta Eiropas Komisijas to valstu un valstu daļu sarakstā, no kurām atļauts svaigas gaļas eksports uz Eiropas Savienību.

14. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest svaigu gaļu, ja tā atbilst šo noteikumu prasībām un veterinārajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības normatīvajos aktos svaigas gaļas importam no attiecīgās valsts.

15. Latvijā drīkst ievest svaigu gaļu no trešās valsts, kurā iepriekšējo 12 mēnešu laikā:

15.1. nav konstatēts govju mēris, cūku Āfrikas mēris, Tešena slimība un cūku klasiskais mēris;

15.2. aizliegta dzīvnieku vakcinācija pret cūku klasisko mēri;

15.3. dzīvnieki nav vakcinēti pret šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētajām slimībām.

16. Latvijā drīkst ievest svaigu gaļu no trešās valsts, kurā endēmiski sastopama mutes un nagu sērga (A, O un C celmi), slimības uzliesmojuma gadījumā netiek veikta sistemātiska dzīvnieku izkaušana un dzīvniekus vakcinē pret mutes un nagu sērgu, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. Eiropas Komisija atļāvusi svaigas gaļas eksportu uz Eiropas Savienību no attiecīgās valsts vai tās reģiona;

16.2. gaļa ir nobriedusi, tai veic pH kontroli, tā ir atkaulota un tai izņemti lielākie limfmezgli.

17. Latvijā drīkst ievest svaigu gaļu no trešās valsts, kurā dzīvniekus vakcinē pret mutes un nagu sērgu ar SAT vai ASIA 1 celma vakcīnām, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

17.1. eksportētājvalstī ir Eiropas Komisijas atzīti reģioni, kuros aizliegta vakcinācija pret mutes un nagu sērgu;

17.2. eksportētājvalstī pēdējo 12 mēnešu laikā nav konstatēta saslimšana ar mutes un nagu sērgu;

17.3. gaļa ir nobriedusi, tā ir atkaulota un tai izņemti lielākie limfmezgli;

17.4. gaļu eksportē ne ātrāk kā trīs nedēļas pēc dzīvnieka nokaušanas.

18. Latvijā aizliegts ievest subproduktus no šo noteikumu 17.punktā minētās trešās valsts.

19. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest cūku liemeņus un pusliemeņus, govju, aitu un kazu liemeņus, pusliemeņus un ceturtdaļliemeņus, ja iespējams rekonstruēt visu dzīvnieka liemeni.

20. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest svaigu gaļu, ja tā atbilst šādām prasībām:

20.1. ir no kautuves, kura iekļauta Eiropas Komisijas to kautuvju sarakstā, no kurām atļauts svaigas gaļas eksports uz Eiropas Savienību;

20.2. ir iegūta no dzīvnieka, kuru pirms un pēc kaušanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, prasības) ir izmeklējis oficiālais veterinārārsts un ieguvis apmierinošus rezultātus;

20.3. ir apstrādāta un marķēta atbilstoši normatīvo aktu (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, prasības) prasībām;

20.4. pēc veterinārsanitārās ekspertīzes ir glabāta uzņēmumos un pārvadāta atbilstoši normatīvo aktu (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, prasības) prasībām.

21. Saskarē ar svaigu gaļu ievēro Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības.

22. Šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā Latvijā no trešās valsts drīkst ievest:

22.1. pusliemeņus, pusliemeņus, kas sadalīti vairāk nekā trijās daļās, ceturtdaļliemeņus un subproduktus, ja tie atbilst šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajām prasībām;

22.2. svaigu gaļu, kas sadalīta vairāk nekā četrās daļās, gaļu ar kauliem, subproduktus un sagrieztas liellopu aknas no uzņēmuma, ko Eiropas Komisija ir atzinusi izciršanas un sagriešanas darbību veikšanai.

23. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto gaļu, ievērojot šādas papildu prasības:

23.1. tā ir iegūta, sacirsta, izmeklēta un safasēta (ja nepieciešams) atbilstoši normatīvo aktu (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, prasības) prasībām;

23.2. Eiropas Savienības veterinārārsti ir veikuši gaļas veterinārās pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu tās atbilstību šo noteikumu prasībām.

24. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest gaļu, kas sasmalcināta gabalos, kuri ir mazāki par 100 gramiem, ja tā iegūta no vaigu muskuļiem vai smadzenēm un atbilst šo noteikumu 20. un 23.punktā minētajām prasībām.

25. Šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētās prasības neattiecas uz svaigu gaļu, kura:

25.1. nav paredzēta patēriņam cilvēka uzturā;

25.2. paredzēta izstādēm, pētījumiem vai analīzēm;

25.3. paredzēta starptautisko organizāciju apgādei.

26. Šo noteikumu 25.2.apakšpunktā norādītajiem mērķiem izmantoto gaļu pēc izstāžu, pētījumu vai analīžu veikšanas izved no Eiropas Savienības teritorijas vai iznīcina.

27. Latvijā drīkst ievest svaigu gaļu, kas paredzēta šo noteikumu 25.3.apakšpunktā norādītajam mērķim, ja trešā valsts saņēmusi Eiropas Komisijas atļauju veikt šādu darbību. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina, lai starptautiskās organizācijas vajadzībām importētā gaļa netiktu tirgota.

28. Latvijā no trešās valsts aizliegts ievest:

28.1. svaigu gaļu, kas iegūta no kuiļiem un kriptorhīdām cūkām;

28.2. svaigu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem lietotas normatīvajos aktos par noteiktu hormonālo vielu aizliegšanu (kas ievieš Eiropas Padomes 1981.gada 31.jūlija Direktīvas 81/602 par noteiktu hormonālo vielu aizliegšanu un Eiropas Padomes 1988.gada 7.marta Direktīvas 88/146 par noteiktu hormonālo vielu lietošanas aizliegumu ganāmpulkos prasības) noteiktās hormonālās vielas;

28.3. svaigu gaļu, kurā konstatētas:

28.3.1. normatīvajos aktos par noteiktu hormonālo vielu aizliegšanu (kas ievieš Eiropas Padomes 1981.gada 31.jūlija Direktīvas 81/602 par noteiktu hormonālo vielu aizliegšanu 4.panta un Eiropas Padomes 1988.gada 7.marta Direktīvas 88/146 par noteiktu hormonālo vielu lietošanas aizliegumu ganāmpulkos 2. un 7.panta prasības) noteikto hormonālo vielu atliekas;

28.3.2. antibiotiku atliekas, kas pārsniedz Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto atļauto daudzumu;

28.3.3. pesticīdu atliekas, kas pārsniedz Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto atļauto daudzumu;

28.3.4. cilvēka veselībai kaitīgu vielu atliekas, kas pārsniedz Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto atļauto daudzumu;

28.4. svaigu gaļu, kas apstrādāta ar jonizējošo vai ultravioleto starojumu;

28.5. svaigu gaļu, kas apstrādāta ar produktiem, kuri var ietekmēt gaļas struktūru vai organoleptiskos rādītājus;

28.6. svaigu gaļu, kuras marķēšanai izmantotas vielas, kas nav iekļautas normatīvajos aktos (kas ievieš Eiropas Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, 1.pielikuma XI nodaļas 58.punkta prasības);

28.7. svaigu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem pirms vai pēc nokaušanas konstatēta tuberkuloze (jebkura forma);

28.8. svaigu gaļu, kurā konstatēts dzīvs vai nedzīvs cisticerks (cysticerci bovis, cysticerci cellulosae), cūkām- trihinellas (trichinella spiralis);

28.9. svaigu gaļu, kura iegūta no pāragri nokautiem dzīvniekiem;

28.10. asinis;

28.11. maltu, ļoti smalki sagrieztu, smalki sagrieztu (gabalos, kas sver mazāk par 100 gramiem) un mehāniski reģenerētu gaļu;

28.12. liellopu galvas, galvas muskuļu un citu galvas audu daļas (izņemot mēli).

IV. Prasības gaļas produktu importam no trešajām valstīm

29. Latvijā no trešās valsts drīkst ievest gaļas produktus, kuri ražoti tikai/daļēji no svaigas gaļas, kas atbilst šo noteikumu prasībām vai iegūta Eiropas Savienības dalībvalstī un atbilst šādām prasībām:

29.1. ir ražoti uzņēmumā, kas iekļauts Eiropas Komisijas to uzņēmumu sarakstā, no kuriem atļauts gaļas produktu eksports uz Eiropas Savienību;

29.2. ir ražoti atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām higiēnas prasībām;

29.3. ir izmeklēti, safasēti (ja nepieciešams), marķēti un uzglabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kas ievieš Eiropas Padomes 1976.gada 21.decembra Direktīvas 77/99/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē gaļas produktu un dažu citu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un tirdzniecību, prasības), nav apstaroti ar jonizējošo starojumu un ražotājs norādījis to optimālo uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūru.

30. Latvijā drīkst ievest gaļas produktus no trešās valsts vai trešās valsts reģiona, kas iekļauts šo noteikumu 13.punktā minētajā sarakstā, bet no kura nav atļauts ievest gaļas produktus Eiropas Savienībā, ja minētie produkti atbilst šādām prasībām:

30.1. ir no pārtikas uzņēmuma, kuru Eiropas Komisija atzinusi kāda noteikta gaļas produkta ražošanai;

30.2. ir ražoti no svaigas gaļas, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir no kautuves, kuru Eiropas Komisija atzinusi gaļas piegādēm šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētajam uzņēmumam;

30.3. ir marķēti atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

30.4. ir izkarsēti hermētiski noslēgtā konteinerā (pie Fo vērtības 3,00 vai vairāk).

31. Gaļas produktu apritē ievērotas normatīvajos aktos par higiēnas prasībām pārtikas apritē noteiktās prasības.

V. Kopīgās prasības svaigas gaļas

un gaļas produktu importam

no trešajām valstīm

32. Latvijā no trešajām valstīm svaigu gaļu/gaļas produktus ieved kopā ar eksportējošās trešās valsts oficiālā veterinārārsta izsniegtu veterinārā (veselības) sertifikāta un sanitārā sertifikāta oriģinālu (pielikums), kurš atbilst šādām prasībām:

32.1. ir aizpildīts latviešu valodā un vienā no tās valsts oficiālajām valodām, kurā veic importa pārbaudes;

32.2. ir uz vienas lapas;

32.3. ir izsniegts vienam saņēmējam;

32.4. apliecina gaļas/gaļas produkta atbilstību šo noteikumu prasībām.

33. Sanitāro sertifikātu izsniedz dienā, kurā svaigu gaļu vai gaļas produktus iekrauj izvešanai uz galamērķvalsti.

34. Pārtikas un veterinārais dienests atļauj no trešās valsts Latvijā ievestās svaigās gaļas un gaļas produktu apriti Latvijas teritorijā tikai pēc tam, kad oficiālais veterinārārsts robežkontrolpunktā veicis nepieciešamos izmeklējumus un atzinis, ka attiecīgā svaigā gaļa vai gaļas produkti atbilst šo noteikumu prasībām.

35. No trešās valsts Latvijā ievesto svaigu gaļu un gaļas produktus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests nosūta atpakaļ eksportējošajai trešajai valstij vai nodrošina tās iznīcināšanu Latvijas teritorijā.

36. Pārtikas un veterinārais dienests atļauj importēt Latvijā svaigu gaļu un gaļas produktus, kuri neatbilst šo noteikumu nosacījumiem, ja tie nav paredzēti patēriņam cilvēku uzturā un neapdraud cilvēku un dzīvnieku veselību, un ir ievesti no trešās valsts, kura iekļauta šo noteikumu 13.punktā minētajā sarakstā. Šādu svaigo gaļu un gaļas produktus aizliegts izvest ārpus Latvijas teritorijas.

37. Ja svaiga gaļa vai gaļas produkti atbilst šo noteikumu prasībām un Pārtikas un veterinārais dienests atļāvis tos importēt Latvijas teritorijā, oficiālais veterinārārsts, kurš veic šo noteikumu 34.punktā minētos izmeklējumus, noformē importa pārbaudes sertifikātu atbilstoši šādām prasībām:

37.1. aizpilda robežkontrolpunktā vai svaigas gaļas/gaļas produktu uzglabāšanas vietā;

37.2. izsniedz dienā, kurā svaigo gaļu/gaļas produktus iekrauj nosūtīšanai uz galamērķa valsti;

37.3. aizpilda vismaz vienā no galamērķa valsts oficiālajām valsts valodām;

37.4. nodrošina, lai sertifikāta oriģināls būtu kopā ar svaigās gaļas vai gaļas produktu sūtījumu.

VI. Noslēguma jautājums

38. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1972. gada 12.decembra Direktīvas 72/462/EEK par sanitārās un veterinārās pārbaudes jautājumiem, importējot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešajām valstīm.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

01001205.PNG (87214 bytes)

01002205.PNG (140021 bytes)

01003205.PNG (89046 bytes)

01004205.PNG (161778 bytes)

 

Zemkopības ministrs M.Roze