Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.370

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 69.§)

Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36.panta 5.punktu un 54.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtus ārsta izglītību apliecinošos dokumentus un ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus šo noteikumu 3.pielikumā minētajās ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs (turpmāk - ārsta kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. profesionālās pieredzes ilgumu un veidu gadījumos, kad piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja ārvalstīs iegūtie ārsta izglītību apliecinošie dokumenti un ārsta kvalifikācijas dokumenti daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Republikā noteiktajās ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs.

II. Ārsta izglītību apliecinošie dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, atzīst šo noteikumu 1.pielikumā minētos ārsta izglītību apliecinošos dokumentus, kuri to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā, atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un ir izsniegti:

2.1. Austrijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.2. Beļģijas Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

2.3. Čehijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

2.5. Francijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

2.6. Grieķijas Republikā - no 1981.gada 1.janvāra;

2.7. Igaunijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

2.9. Islandes Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.10. Itālijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

2.11. Kipras Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

2.13. Lietuvas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.14. Luksemburgas Lielhercogistē - no 1976.gada 20.decembra;

2.15. Maltas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.16. Nīderlandes Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

2.17. Norvēģijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra;

2.18. Polijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.19. Portugāles Republikā - no 1986.gada 1.janvāra;

2.20. Slovākijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.21. Slovēnijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.22. Somijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

2.23. Spānijas Karalistē - no 1986.gada 1.janvāra;

2.24. Šveices Konfederācijā - no 2002.gada 1.jūnija;

2.25. Ungārijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

2.26. Vācijas Federatīvajā Republikā - no 1976.gada 20.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību apliecinošos dokumentus, kuri daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.27. Zviedrijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra.

3. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, pēc šo noteikumu 2.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem vai to kopumam, kas apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem.

4. Pirms šo noteikumu 2.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem vai to kopumam, kas šo noteikumu 2.punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tie atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

5. Pirms šo noteikumu 2.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem vai to kopumam, kas šo noteikumu 2.punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. ar tiem apliecinātā izglītība ir uzsākta pirms 1989.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi izglītību apliecinošie dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie izglītību apliecinošie dokumenti, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, ja to iegūšanai izglītība ir uzsākta vai tie ir iegūti:

7.1. līdz 1993.gada 1.janvārim - Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.2. līdz 1991.gada 20.augustam - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.3. līdz 1990.gada 11.martam - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.4. līdz 1993.gada 1.janvārim - Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam - Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošajiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

III. Ārsta kvalifikācijas dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

8. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, atzīst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos ārsta kvalifikācijas dokumentus, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs un atbilst šādām prasībām:

8.1. tie ir atzīti Eiropas Savienībā;

8.2. tie atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai;

8.3. tie ir izsniegti:

8.3.1. Austrijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

8.3.2. Beļģijas Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.3. Čehijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.4. Dānijas Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.5. Francijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.6. Grieķijas Republikā - no 1981.gada 1.janvāra;

8.3.7. Igaunijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.8. Īrijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.9. Islandes Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

8.3.10. Itālijas Republikā - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.11. Kipras Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.13. Lietuvas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.14. Luksemburgas Lielhercogistē - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.15. Maltas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.16. Nīderlandes Karalistē - no 1976.gada 20.decembra;

8.3.17. Norvēģijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra;

8.3.18. Polijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.19. Portugāles Republikā - no 1986.gada 1.janvāra;

8.3.20. Slovākijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.21. Slovēnijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.22. Somijas Republikā - no 1994.gada 1.janvāra;

8.3.23. Spānijas Karalistē - no 1986.gada 1.janvāra, izņemot līdz 1995.gada 1.janvārim izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuri daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

8.3.24. Šveices Konfederācijā - no 2002.gada 1.jūnija;

8.3.25. Ungārijas Republikā - no 2004.gada 1.maija;

8.3.26. Vācijas Federatīvajā Republikā - no 1976.gada 20.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuri daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

8.3.27. Zviedrijas Karalistē - no 1994.gada 1.janvāra.

9. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, pēc šo noteikumu 8.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8.punktā minētajiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.

10. Pirms šo noteikumu 8.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs, kuri šo noteikumu 2.punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tie atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

11. Pirms šo noteikumu 8.punktā minētā datuma izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs, kuri Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir divas reizes ilgāka profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī nekā trūkstošais izglītības ilgums ārsta kvalifikācijas iegūšanai, salīdzinot ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai.

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minēto izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izsniegšanas laikā Latvijā attiecīgās ārsta kvalifikācijas iegūšanai minimālais izglītības ieguves ilgums ir bijis noteikts īsāks nekā pašlaik spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās izglītības programmu minimālās prasības ārsta kvalifikācijas iegūšanai, tad nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu nosaka, salīdzinot ar attiecīgajā laikā noteikto izglītības ilgumu.

13. Pirms 1995.gada 1.janvāra Spānijas Karalistē izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs, kas Spānijas Karalistē apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Spānijas Karalistes kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Karaliskajā dekrētā Nr.1497/99, lai pārbaudītu personas zināšanu un prasmju atbilstību līmenim, par kuru izsniedz šo noteikumu 8.punktā minētos ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

14. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšpecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, bet neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

14.1. ar tiem apliecinātā izglītība ir uzsākta pirms 1992.gada 3.aprīļa;

14.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8.punktā minētajiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir divas reizes ilgāka profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī nekā trūkstošais izglītības ilgums ārsta kvalifikācijas iegūšanai, salīdzinot ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai.

15. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsniegtos ārsta izglītību un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus vai to kopumu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

15.1. tie apliecina ne mazāk kā trīs gadus ilgas programmas apguvi ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē pēc ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu ieguves, ir minēti šo noteikumu 2.pielikumā un izsniegti, sākot ar 2006.gada 1.janvāri;

15.2. tie apliecina ne mazāk kā divus gadus ilgas programmas apguvi ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē pēc ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu ieguves, ir minēti šo noteikumu 2.pielikumā un izsniegti līdz 2006.gada 1.janvārim, ja izglītībā, par kuru izsniegti šo noteikumu 2.pielikumā minētie dokumenti, ietilpst vienu gadu ilga praktiskā apmācība šim nolūkam atzītā institūcijā (slimnīcā vai klīnikā, kurā ir nepieciešamais aprīkojums un kura sniedz pakalpojumus ģimenes (vispārējās prakses) medicīnā, vai pie ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, vai šim nolūkam izveidotā institūcijā, kurā strādājošie ārsti sniedz ģimenes ārsta pakalpojumus);

15.3. šo noteikumu II nodaļā minētajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir apguvusi praktisko apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

15.3.1. praktiskā apmācība ir iegūta ģimenes ārsta praksē šim nolūkam atzītas apmācīttiesīgas personas uzraudzībā;

15.3.2. praktiskās apmācības ilgums ir ne mazāks par trim gadiem, un tas ir vismaz divas reizes ilgāks par starpību starp šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās programmas ilgumu un šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās programmas ilgumu;

15.3.3. tajā ir ietverti apmācības periodi šim nolūkam atzītās institūcijās (slimnīcā vai klīnikā, kurā ir nepieciešamais aprīkojums un kura sniedz pakalpojumus ģimenes (vispārējās prakses) medicīnā, vai pie ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, vai īpaši izveidotā institūcijā, kurā strādājošie ārsti sniedz ģimenes ārsta pakalpojumus), ja šie apmācības periodi ir uzsākti pēc 1995.gada 1.janvāra un katrs no tiem ilgst ne mazāk par sešiem mēnešiem.

16. Noteikumu 15.2.apakšpunkts attiecas tikai uz tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs izsniegtajiem profesionālo kvalifikāciju ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti apliecinošajiem dokumentiem, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā un kurās līdz 2001.gada 1.janvārim ir noteikts, ka šādus dokumentus izsniedz par vismaz divus gadus ilgas programmas apguvi ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē.

17. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja to iegūšanai izglītība ir uzsākta vai tie ir iegūti:

17.1. līdz 1993.gada 1.janvārim - Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.2. līdz 1991.gada 20.augustam - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.3. līdz 1990.gada 11.martam - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.4. līdz 1993.gada 1.janvārim - Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam - Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

18. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kuri izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi praktisko apmācību, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai ārsta profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/16/EEK par ārstu brīvas kustības veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu dokumentāro kvalifikācijas pierādījumu savstarpējo atzīšanu;

2) Eiropas Kopienas, Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 14.maija Direktīvas 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvu 77/452/EEK, Padomes Direktīvu 77/453/EEK, Padomes Direktīvu 78/686/EEK, Padomes Direktīvu 78/687/EEK, Padomes Direktīvu 78/1026/EEK, Padomes Direktīvu 78/1027/EEK, Padomes Direktīvu 80/154/EEK, Padomes Direktīvu 80/155/EEK, Padomes Direktīvu 85/384/EEK, Padomes Direktīvu 85/432/EEK, Padomes Direktīvu 85/433/EEK un Padomes Direktīvu 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes medmāsu, praktizējošu zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe

 

01001370.PNG (135287 bytes)

01002370.PNG (131693 bytes)

01003370.PNG (135952 bytes)

01004370.PNG (127189 bytes)

01005370.PNG (128236 bytes)

01006370.PNG (76917 bytes)

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe

02001370.PNG (113999 bytes)

02002370.PNG (136969 bytes)

02003370.PNG (157825 bytes)

02004370.PNG (138609 bytes)

02005370.PNG (67026 bytes)

 

03001370.PNG (187777 bytes)

03002370.PNG (208854 bytes)

03003370.PNG (241497 bytes)

03004370.PNG (212479 bytes)

03005370.PNG (214102 bytes)

03006370.PNG (229982 bytes)

03007370.PNG (213100 bytes)

03008370.PNG (196932 bytes)

03009370.PNG (240856 bytes)

03010370.PNG (203593 bytes)

03011370.PNG (208323 bytes)

03012370.PNG (246961 bytes)

03013370.PNG (206578 bytes)

03014370.PNG (173323 bytes)

03015370.PNG (213912 bytes)

03016370.PNG (184462 bytes)

03017370.PNG (231140 bytes)

03018370.PNG (231084 bytes)

03019370.PNG (220581 bytes)

03020370.PNG (195353 bytes)

03021370.PNG (221870 bytes)

03022370.PNG (213284 bytes)

03023370.PNG (214957 bytes)

03024370.PNG (223177 bytes)

03025370.PNG (187812 bytes)

03026370.PNG (224554 bytes)

03027370.PNG (178088 bytes)

03028370.PNG (173246 bytes)

03029370.PNG (188075 bytes)

03030370.PNG (222296 bytes)

03031370.PNG (210876 bytes)

03032370.PNG (199713 bytes)

03033370.PNG (232518 bytes)

03034370.PNG (233899 bytes)

03035370.PNG (206627 bytes)

03036370.PNG (206064 bytes)

03037370.PNG (203907 bytes)

03038370.PNG (184741 bytes)

03039370.PNG (214445 bytes)

03040370.PNG (87263 bytes)