Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.08.2009. - 13.12.2019. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 22.§)
Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka prasības to kontroles punktu un kontroles vietu iekārtojumam (turpmāk — kontroles punkts), kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic tās pārtikas sanitāro robežkontroli, kas nav dzīvnieku izcelsmes vielas vai produkti, kā arī kontroles punktu atzīšanas kārtību. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas kontroli veic robežkontroles punktos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē veterinārajai kontrolei pakļauto preču kontroles kārtību.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.911)

2. Kontroles punktu iekārto:

2.1. uz autoceļa — valsts robežas tuvumā robežkontroles punkta teritorijā;

2.2. uz dzelzceļa — pirmajā preču pieņemšanas un nodošanas stacijā pēc valsts robežas šķērsošanas;

2.3. ostā un lidostā — robežkontroles punkta teritorijā;

2.4. brīvajā zonā, brīvajā noliktavā un muitas noliktavā — brīvās zonas, brīvās noliktavas vai muitas noliktavas teritorijā.

3. Kontroles punktu iekārto un uztur, lai varētu veikt kravas un transportlīdzekļa kontroli pārtikas iekraušanas un izkraušanas laikā neatkarīgi no laika apstākļiem, ievērojot higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas prasības. Kontroles punktu aprīko atbilstoši šajos noteikumos un normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām.

4. Kontroles punkta telpu lielums un aprīkojums ir proporcionāls kontrolējamo kravu plūsmas intensitātei.

5. Kontroles punktā ir šādi infrastruktūras elementi:

5.1. noslēdzama telpa, kas aprīkota ar signalizācijas iekārtu un pastāvīga pieslēguma ātrās komunikācijas sistēmu (tālruni, faksu, datoru, fotokopētāju);

5.2. ģērbtuve un sanitārais mezgls, kas iekārtots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par pārtikas apriti un higiēnu un paredzēts personālam, kas iesaistīts kontroles veikšanā;

5.3. sanitārais mezgls personālam, kas nav iesaistīts pārtikas pārbaudēs, un citām personām;

5.4. norobežota teritorija ar jumtu transportējamās kravas izkraušanai. Norobežotā teritorijā bez jumta drīkst izkraut neiepakotu pārtiku (beramkravu vai kuģī pārvadātu neiepakotu šķidro eļļu un taukus);

5.5. telpa pārtikas apskatei un paraugu noņemšanai;

5.6. telpa analīžu veikšanai;

5.7. telpa ar aukstumiekārtu, kurā atbilstošā temperatūrā uzglabā laboratoriskai izmeklēšanai ņemtos paraugus.

6. Kontroles punktu aprīko ar iekārtu nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas laikā.

7. Pārtikas un veterinārais dienests var atļaut uzglabāt pārtiku privātpersonai vai juridiskai personai piederošā noliktavā, ja tā atrodas blakus kontroles punktam un tajā pašā ostā vai muitas teritorijā. Pārtiku uzglabā atsevišķā telpā vai kamerā, vai kopējā telpā, norobežojot no pārējiem produktiem.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.911)

8. Pārtikas uzglabāšana konteineros, kas novietoti pie izkraušanas zonas, ir atļauta, ja nodrošināta pārtikas aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ievērotas higiēnas prasības pārtikas apritē. Pārtikas uzglabāšana transportlīdzeklī ir atļauta, ja ievērots temperatūras režīms un ir saņemti Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumi par kravas turpmāko uzglabāšanu kontroles vietā.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.911)

9. Kontroles punktā pārtikas un nepārtikas precēm ir iekārtota atsevišķa pārbaužu telpa vai glabātava. Kontroles punktā, kas atzīts darbībai vienīgi ar iepakotiem produktiem, nav nepieciešama atsevišķa izkraušanas vieta, ja ir novērsta piesārņojuma iespējamība.

10. Kontroles punktā nodrošina:

10.1. pārtikas izolēšanu vai ievietošanu karantīnas telpā, ja ir aizdomas, ka pārtika ir piesārņota;

10.2. nederīgas pārtikas pagaidu uzglabāšanu aukstuma iekārtā vai slēgtā konteinerā;

10.3. aukstuma iekārtu un saldētavu, kurā var uzglabāt pārtiku, ja Pārtikas un veterinārais dienests nav atļāvusi to laist brīvā apgrozībā;

10.4. apgādi ar dzeramo ūdeni;

10.5. piemērotu dabisku vai mākslīgu apgaismojumu;

10.6. viegli tīrāmus griestus, apdarinātas, līdzenas, mazgājamas telpu sienas, viegli tīrāmas un dezinficējamas grīdas, ventilācijas un kanalizācijas sistēmu telpās;

10.7. atkritumu glabāšanu atbilstošas konstrukcijas konteineros.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.911)

11. Kontroles punktu aprīko ar:

11.1. iekārtu kravas izkraušanai un iekraušanai, svariem kravas svēršanai un svariem noņemto paraugu svēršanai;

11.2. ierīci kravas atvēršanai un iepakojumu aiztaisīšanai;

11.3. tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu, kuras jauda atbilst kontroles vietas prasībām un dokumentētai tīrīšanas un dezinfekcijas programmai;

11.4. galdu, kuram ir līdzena, mazgājama, viegli tīrāma un dezinficējama virsma;

11.5. paraugu ņemšanas ierīcēm — zāģi, nazi, kārbu atveramo ierīci un paraugu traukiem;

11.6. atbilstošu tehnisku nodrošinājumu paņemto paraugu izsekojamībai;

11.7. aprīkojumu laboratorijas analīžu veikšanai: termometriem produkta temperatūras noteikšanai uz tā virsmas un produkta iekšpusē, svariem, ierīci pH līmeņa noteikšanai, portatīvu mitruma mērītāju (“ekspress”), portatīvu automātisko digitālo refraktometru, transparentiem krāsas intensitātes noteikšanai, lekāliem pārtikas klasifikācijas noteikšanai;

11.8. atkausēšanas iekārtu vai mikroviļņu krāsni;

11.9. piemērotiem traukiem paraugu transportēšanai;

11.10. atbilstošu tehnisku nodrošinājumu operatīvai informācijas apmaiņai par pārtikas sanitāro robežkontroli.

12. Kontroles punktu, caur kuru atļauts pārvietot pārtikas kravas, Pārtikas un veterinārais dienests atzīst, izvērtējot kontroles punkta atbilstību šo noteikumu prasībām. Pārtikas un veterinārais dienests atzītos kontroles punktus reģistrē.

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 24.augusta noteikumus Nr.300 “Noteikumi transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles vietu iekārtošanai robežkontroles punktā” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 275./278.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze