Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 23.§)
Liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas (turpmāk — gaļa) privātā uzglabāšanā saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.maija Regulas (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas kopējo tirgus organizāciju 26.pantu, Komisijas 2000.gada 2.maija Regulu (EK) Nr. 907/2000, kas nosaka sīki izstrādātas normas, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 attiecībā uz palīdzību par privātu uzglabāšanu liellopu un teļa gaļas nozarē, Padomes 1975.gada 29.oktobra Regulas (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas koptirgus organizāciju 3. un 4.pantu, Padomes 1975.gada 29.oktobra Regulu (EEK) 2763/75, kas nosaka vispārējus noteikumus palīdzības piešķiršanai par privātu cūkgaļas uzglabāšanu, Komisijas 1990.gada 27.novembra Regulu (EEK) Nr. 3444/90, ar ko tiek apstiprināti sīki izstrādāti noteikumi par palīdzības piešķiršanu cūkgaļas privātai uzglabāšanai, Komisijas 1990.gada 27.novembra Regulu Nr. 3446/90, kas paredz sīki izstrādātas normas par palīdzības piešķiršanu par aitas un kazas gaļas privāto uzglabāšanu.

2. Privātā uzglabāšana (turpmāk — uzglabāšana) ir gaļas uzglabāšana saldētavā, ko veic uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) vai komersants (turpmāk — uzglabātājs), uzņemoties atbildību par gaļas kvalitātes un daudzuma saglabāšanu.

3. Uzglabāšanu administrē Lauku atbalsta dienests.

4. Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē saldētavu atbilstību pārtikas apriti un uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pārbauda katras gaļas partijas kvalitāti un sadalīšanu tieši pirms gaļas novietošanas uzglabāšanā, kā arī, ja nepieciešams, piedalās Lauku atbalsta dienesta rīkotajās nepieteiktajās kontrolēs gaļas uzglabāšanas laikā.

5. Uzglabātājs vismaz divas darbdienas pirms gaļas novietošanas uzglabāšanā paziņo Lauku atbalsta dienestam vietu, datumu, laiku, kad atsevišķa gaļas partija vai visa līgumā noteiktā gaļa tiks novietota uzglabāšanā.

6. Uzglabātājam novietojot gaļu uzglabāšanā:

6.1. Lauku atbalsta dienesta darbinieks kontrolē un atzīmē gaļas neto masu;

6.2. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors piedalās kontrolē un novērtē gaļas kvalitāti un sadales atbilstību Eiropas Kopienas kombinētās nomenklatūras preču kodam.

7. Uzglabātājs gaļu pārvieto Lauku atbalsta dienesta darbinieka klātbūtnē. Ja nepieciešams, pieaicina Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru.

8. Septiņas dienas pirms līguma termiņa beigām uzglabātājs paziņo Lauku atbalsta dienestam datumu, kad tiks pārtraukta gaļas uzglabāšana saldētavā.

9. Ja gaļu paredzēts eksportēt, uzglabātājs paziņo šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju vismaz divas darbdienas iepriekš.

10. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, uzglabātājs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pārtraukta gaļas uzglabāšana saldētavā, iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgu iesniegumu.

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze