Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 58.§)
Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli22.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā, likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajos gadījumos aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem (turpmāk — nodoklis), nosakāms naftas produktu daudzums litros atbilstoši to daudzumam 15 grādu temperatūrā pēc Celsija.

2. Komersants, kas naftas produktus ieved Latvijā, naftas produktu daudzumu litros nosaka, izmantojot naftas produktu piegādātāja (ražotāja) izsniegtajā kvalitātes sertifikātā norādīto naftas produktu blīvumu 15 grādu temperatūrā pēc Celsija attiecīgajiem naftas produktiem.

3. Akcīzes preču noliktavas turētājs, nosakot no akcīzes preču noliktavas izvedamo naftas produktu daudzumu litros tiem naftas produktiem, kas sajaukti ar citām vielām vai kuriem ir mainījušās ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības, izmanto kvalitātes sertifikātu, kuru sagatavojis akcīzes preču noliktavas turētājs un kurā naftas produktu blīvums norādīts 15 grādu temperatūrā pēc Celsija.

4. Šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās personas, kas ieved naftas produktus Latvijas Republikas muitas teritorijā un izved tos no akcīzes preču noliktavas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk — dienests) reģionālajā iestādē naftas produktu daudzuma aprēķinu, kurā norādīts:

4.1. naftas produktu nosaukums;

4.2. naftas produktu masa (kilogramos) un temperatūra;

4.3. naftas produktu blīvums 15 grādu temperatūrā pēc Celsija (kg/m3);

4.4. naftas produktu tilpums (litros).

5. Naftas produktu daudzumu litros nosaka, dalot kravas pavaddokumentos norādīto atbilstošo naftas produktu masu kilogramos ar kvalitātes sertifikātā norādīto naftas produktu blīvumu 15 grādu temperatūrā pēc Celsija un reizinot ar 1000. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

V15 = m : r15 x 1000, kur

V15 — naftas produktu tilpums 15 grādu temperatūrā pēc Celsija (litros);

m — naftas produktu masa (kg);

r15 — naftas produktu blīvums 15 grādu temperatūrā pēc Celsija (kg/m3).

6. Dienesta reģionālajai iestādei ir tiesības pārbaudīt naftas produktu faktiskā daudzuma atbilstību tam daudzumam, kurš norādīts saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu. Ja dienesta noteiktais naftas produktu daudzums 15 grādu temperatūrā pēc Celsija atšķiras no daudzuma, kas norādīts saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu, akcīzes nodokŗa aprēķinam izmanto dienesta noteikto naftas produktu daudzumu.

7. Dienestam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā izņemt naftas produktus, sastādot par to attiecīgu aktu, un pārbaudīt to kvalitātes faktisko rādītāju (blīvums standarta apstākŗos un citi rādītāji) atbilstību šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajā naftas produktu piegādātāja (ražotāja) izsniegtajā kvalitātes sertifikātā norādītajiem. Ja dienests konstatē, ka naftas produktu kvalitātes faktiskie rādītāji neatbilst šo noteikumu 3.punktā minētajā kvalitātes sertifikātā norādītajiem, akcīzes nodokŗa aprēķinam izmanto kvalitātes rādītājus, ko dienests ieguvis iestādes pārbaudē.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš