Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.383

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 17.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.186 "Noteikumi par mašīnu drošību"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.186 "Noteikumi par mašīnu drošību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.; 2002, 111.nr.; 2003, 114.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.";

1.3. svītrot 6.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts";

1.4. izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras novērtē mašīnu un drošības sastāvdaļu atbilstību un par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk— paziņotā institūcija), atbilst šādām prasībām:";

1.5. aizstāt 7.7.apakšpunktā vārdus "ir pilnvarota" ar vārdiem "ir tiesīga";

1.6. papildināt noteikumus ar 15.1, 15.2 un 15.3punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja tirgus uzraudzības iestādes pārliecinās, ka mašīnas, kas marķētas ar CE marķējumu, vai drošības sastāvdaļas, kurām ir atbilstības deklarācija un tās tiek lietotas atbilstoši paredzētajiem mērķiem, neatbilst šo noteikumu prasībām, tirgus uzraudzības iestādēm ir tiesības veikt atbilstošus pasākumus, lai izņemtu šādas mašīnas vai drošības sastāvdaļas no apgrozības un aizliegtu to piedāvāšanu tirgū.

15.2 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

15.21. ja rodas šaubas par mašīnas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, izlases veidā organizē mašīnas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sagatavo atzinumu par mašīnas atbilstību būtiskajām prasībām;

15.22. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu mašīnu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu mašīnas uzbūvē (konstrukcijā vai izgatavošanā). Ziņojumam pievieno šo noteikumu 15.2 1.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

15.3 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.";

1.7. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Latvijā atzīst mašīnas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns