Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24, 16.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 94.nr.; 2003, 150.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Transportējamo spiedieniekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk - paziņotās institūcijas), par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.3. izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām:";

1.4. aizstāt 7.5.apakšpunktā vārdu "pilnvarota" ar vārdu "tiesīga";

1.5. izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Paziņotā institūcija ir tiesīga novērtēt transportējamās spiedieniekārtas, kas paredzētas iekšzemes un ārvalstu pārvadājumiem, ja tā nodrošina šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību izpildi un atbilst šādiem kritērijiem:";

1.6. izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Paziņotā institūcija, kas ir tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) sastāvā, kurš projektē, izgatavo, apkalpo vai lieto transportējamās spiedieniekārtas, kas paredzētas pārvadājumiem, ir tiesīga novērtēt attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas, ja institūcija nodrošina šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību izpildi un atbilst šādiem kritērijiem:";

1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.";

1.8. svītrot 12.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts";

1.9. papildināt noteikumus ar 165.1, 165.2 un 165.3 punktu šādā redakcijā:

"165.1 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

165.1 1. ja rodas šaubas par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē transportējamās spiedieniekārtas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sagatavo atzinumu par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību būtiskajām prasībām;

165.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu transportējamo spiedieniekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu transportējamās spiedieniekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 165.1 1.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

165.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

165.3 Latvijā atzīst transportējamās spiedieniekārtas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns