Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Precizēts 21.05.2004., Latvijas Vēstnesis Nr.81 (3029)

Ministru kabineta noteikumi Nr.346

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.188 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.188 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.; 2001, 31.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.";

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.4. izteikt 23.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Iekārtu elektromagnētiskās saderības atbilstības novērtēšanu veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk- paziņotās institūcijas), par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņotās institūcijas nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:";

1.5. papildināt noteikumus ar 26.1, 26.2 un 26.3 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

26.1 1. ja rodas šaubas par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, izlases veidā organizē iekārtas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sniedz atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām;

26.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē (konstrukcijā vai izgatavošanā). Ziņojumam pievieno šo noteikumu 26.1 1.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

26.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

26.3 Latvijā atzīst iekārtas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004