Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.388

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 22.§)
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 7.panta astoto daļu, 28.panta otro daļu, 31.panta otro daļu, 36.panta pirmo un sesto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu, 38.panta otro, septīto, devīto un desmito daļu, 39.panta otro un ceturto daļu, 47.panta ceturto daļu un 49.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 296.punktu šādā redakcijā:

"296. Civilajai lietošanai paredzēto sprāgstvielu atbilstības novērtēšanu veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotā institūcija).";

1.3. svītrot 298.punktā vārdus "bezpeļņas organizācijai valsts";

1.4. svītrot 299.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts";

1.5. papildināt noteikumus ar 311.1 un 311.2 punktu šādā redakcijā:

"311.1 Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu sprāgstvielu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētas, atbilstoši paredzētajam mērķim lietotas iekārtas ievietošanu tirgū, ja tā rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedrības likumīgajām interesēm. Tirgus uzraudzības institūcijas veic šādus pasākumus:

311.1 1. ja rodas šaubas par sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē sprāgstvielas pārbaudi un sagatavo atzinumu par sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

311.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu sprāgstvielu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, ir konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu sprāgstvielas izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 311.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

311.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons