Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 52.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 60.nr.; 2002, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu tekstā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Atbilstības novērtēšanu gāzes iekārtām veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).

8. Lai atbilstības novērtēšanas institūcija tiktu akreditēta gāzes iekārtu atbilstības novērtēšanai, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

8.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums, lai varētu pienācīgi veikt tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar pārbaužu un uzraudzības procedūrām;

8.2. personālam, kas atbild par pārbaudēm, ir:

8.2.1. atbilstoša profesionālā un tehniskā sagatavotība;

8.2.2. pietiekamas zināšanas par pārbaudes procedūrām un pieredze pārbaužu veikšanā;

8.2.3. iemaņas pārskatu, ziņojumu un sertifikātu noformēšanā;

8.2.4. atalgojums, kas nav atkarīgs no pārbaužu vai testu apjoma un rezultātiem;

8.3. atbilstības novērtēšanas institūcija (arī tās vadītājs un personāls), kas ir atbildīga par gāzes iekārtu atbilstības novērtēšanu, nav šo iekārtu projektētāja, izgatavotāja, piegādātāja, uzstādītāja vai lietotāja, vai šo personu pilnvarota pārstāve. Tā ir brīva no jebkādas (arī finansiālas) ietekmes, kas var ietekmēt lēmumu vai pārbaudes rezultātus. Īpaši tas attiecas uz novērtēšanas rezultātos ieinteresētajām personām. Apmaiņa ar tehnisko informāciju starp ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju un atbilstības novērtēšanas institūciju ir atļauta;

8.4. atbilstības novērtēšanas institūcijas personāls ievēro konfidencialitāti un neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa iestādes, kas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem uzrauga un kontrolē gāzes iekārtas;

8.5. atbilstības novērtēšanas institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību attiecībā uz tā darba rezultātiem, kuru tā ir akreditēta veikt.";

1.4 aizstāt 9.punktā vārdus "kas novērtējis pilnvarotās institūcijas kompetenci" ar vārdiem "kas akreditējis atbilstības novērtēšanas institūciju";

1.5. izteikt 88.punktu šādā redakcijā:

"88. Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu gāzes iekārtu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt tādu ar CE zīmi marķētu iekārtu ievietošanu tirgū, kas lietotas paredzētajam nolūkam, ja tās rada draudus cilvēku veselībai, dzīvībai un citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības iestāde veic šādus pasākumus:

88.1. ja rodas šaubas par gāzes iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sniedz atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, tam pievienojot pārbaudes rezultātus;

88.2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu preču konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu gāzes iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 88.1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 88.1punktu šādā redakcijā:

"88.1 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.";

1.7. izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Latvijā atzīst gāzes iekārtas, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais, ja saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību tās atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns