Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.350

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.283 "Telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.283 "Telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 300./301.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Iekārtu atbilstību novērtē akreditētas un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk - paziņotās institūcijas).";

1.3. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Iekārtas, kuras ražotas Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī iekārtas, kuras ražotas citās valstīs un paredzētas izplatīšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo atbilstības novērtēšanas kārtību un atbilst Latvijā noteiktajām īpašajām nacionālo standartu prasībām, var brīvi izplatīt Latvijas tirgū, apliecinot atbilstību ar ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja atbilstības deklarāciju valsts valodā.";

1.4. izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Lai institūcija tiktu akreditēta, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:";

1.5. papildināt noteikumus ar 30.1 un 30.2 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Lai nodrošinātu tādu telekomunikāciju gala iekārtu nonākšanu tirgū, kuras atbilst būtiskajām prasībām, tirgus uzraudzības institūcijas drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu iekārtu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības institūcijas veic šādus pasākumus:

30.1 1. ja rodas šaubas par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

30.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 30.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

30.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītājs - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.