Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.349

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 44.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 151./153.nr.; 2002, 97.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar mašīnu drošības standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo Eiropas Savienības standartu sarakstu.

10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstu, kurus piemēro šajos noteikumos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).";

1.3. izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Liftu, liftu drošības sastāvdaļu un liftu uzstādīšanas atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotās institūcijas). Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām:";

1.4. svītrot 14. un 15.1 punktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 211.1, 211.2 un 211.3punktu šādā redakcijā:

"211.1 Valsts darba inspekcija veic šādus pasākumus:

211.11. ja rodas šaubas par lifta vai tā drošības sastāvdaļas atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām vai standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē lifta vai tā drošības sastāvdaļas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par lifta vai tā drošības sastāvdaļas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

211.12. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, ir konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu lifta vai tā drošības sastāvdaļas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 211.11.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

211.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

211.3 Latvijā atzīst liftus un to drošības sastāvdaļas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe