Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 43.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Eiropas Savienības adaptēto standartu un nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.2. aizstāt 14.punktā vārdus "pilnvarotas kompetentas" ar vārdu "paziņotās";

1.3. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Iekārtu elektrodrošības atbilstības novērtēšanu veic akreditētas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (paziņotās institūcijas).";

1.4. papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2 un 20.3punktu šādā redakcijā:

"20.1 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

20.11. ja rodas šaubas par iekārtas atbilstību elektrodrošības prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par iekārtas atbilstību elektrodrošības prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

20.12. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 20.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

20.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

20.3 Latvijā atzīst iekārtas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns