Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.345

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 40.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 266./268.nr.; 2002, 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).";

1.3. izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Tvertņu atbilstību novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotās institūcijas). Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām:";

1.4. aizstāt 9.6.apakšpunktā vārdu "pilnvarota" ar vārdu "tiesīga";

1.5. svītrot 11. un 11.1punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 72., 73. un 74.punktu šādā redakcijā:

"72. Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu vienkāršo spiedtvertņu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestādes drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētas atbilstoši paredzētajam mērķim lietotas vienkāršās spiedtvertnes laišanu apgrozībā, ja tā rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedrības likumīgajām interesēm. Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

72.1. ja rodas šaubas par vienkāršās spiedtvertnes atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē vienkāršās spiedtvertnes pārbaudi un sagatavo atzinumu par vienkāršās spiedtvertnes atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

72.2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu vienkāršo spiedtvertņu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, ir konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu vienkāršās spiedtvertnes uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 72.1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

73. Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

74. Latvijā atzīst vienkāršās spiedtvertnes, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe