Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 39.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 97.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot noteikumu tekstā vārdus "bezpeļņas organizācija valsts" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ekonomikas ministrija iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Iekārtu un aizsargsistēmu atbilstību novērtē akreditētas un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk — paziņotās institūcijas).";

1.5. izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Paziņotā institūcija ir tiesīga novērtēt iekārtu un aizsargsistēmu atbilstību, ja tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:";

1.6. aizstāt 8.6.apakšpunktā vārdu "pilnvarota" ar vārdu "tiesīga";

1.7. papildināt noteikumus ar 160.1 un 160.2 punktu šādā redakcijā:

"160.1 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

160.1 1. ja rodas šaubas par iekārtu, aizsargsistēmu vai ierīču atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas, aizsargsistēmas vai ierīces pārbaudi un sniedz atzinumu par iekārtas, aizsargsistēmas vai ierīces atbilstību būtiskajām prasībām, tam pievienojot pārbaudes rezultātus;

160.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu, aizsargsistēmu vai ierīču konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas, aizsargsistēmas vai ierīces uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 160.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

160.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.";

1.8. izteikt 161.punktu šādā redakcijā:

"161. Latvijā atzīst iekārtas, aizsargsistēmas un ierīces, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns