Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17, 19.§)

Noteikumi par dzīvnieku veselības prasībām tirdzniecībā ar svaigu putnu gaļu

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veselības prasības dzīvniekiem un prasības svaigai mājputnu (vistas, tītari, Gvinejas vistas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni, irbes un pērļu vistiņas) gaļai (jebkura mājputnu gaļas daļa, kas paredzēta patēriņam cilvēka uzturā un nav tikusi pakļauta nekādai, izņemot aukstumu, apstrādei, lai nodrošinātu tās saglabāšanu) (turpmāk - gaļa), kas paredzēta tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešajām valstīm).

2. Noteikumi neattiecas uz svaigu gaļu un gaļas produktiem:

2.1. kas atrodas ceļotāju personīgajā bagāžā un paredzēta personīgajam patēriņam (gaļai, kas importēta no trešajām valstīm, - ne vairāk kā viens kilograms);

2.2. ko nelielās partijās nosūta privātpersonām, ar nosacījumu, ka tās netiek izmantotas peļņas gūšanai (gaļai, kas importēta no trešajām valstīm, - ne vairāk kā viens kilograms);

2.3. ko patērē starptautisko reisu transportlīdzekļu apkalpe un pasažieri.

II. Prasības gaļas ievešanai no Eiropas Savienības dalībvalstīm

3. Gaļa, ko Latvijas teritorijā ieved no Eiropas Savienības dalībvalstīm, atbilst šādām prasībām:

3.1. mājputns ir turēts Eiropas Savienības teritorijā no tā izšķilšanās brīža vai ievests no trešajām valstīm normatīvajos aktos par dzīvnieku veselības prasībām tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (kas ievieš Padomes 1990.gada 15.oktobra Direktīvas 90/539/EEK par dzīvnieku veselības noteikumiem, kas reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešajām valstīm, prasības) noteiktajā kārtībā;

3.2. mājputns audzēts saimniecībā (vieta, kur audzē vai tur vaislas vai produktīvos mājputnus):

3.2.1. kurai nav noteikti ierobežojumi saistībā ar mājputnu slimību izplatīšanos;

3.2.2. kas atrodas ģeogrāfiskajā apvidū, kam nav noteikti ierobežojumi saistībā ar mājputnu slimību izplatīšanos;

3.3. mājputns transportēšanas laikā uz kautuvi nav saskāries ar citiem mājputniem, kas slimo ar putnu gripu un Ņūkāslas slimību;

3.4. mājputns transportēšanas laikā uz kautuvi nav ticis vests cauri ģeogrāfiskajiem apvidiem, kuri pasludināti par putnu gripas un Ņūkāslas slimības skartiem. Transportēšana cauri šiem apvidiem ir pieļaujama, ja izmanto valsts nozīmes autoceļus vai dzelzceļu;

3.5. mājputns nokauts kautuvē, kurā nav reģistrēts neviens mājputns, kas slimo ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību;

3.6. gaļa ir marķēta šo noteikumu 5., 6., 7., 8. un 9.punktā noteiktajā kārtībā;

3.7. nav aizdomu, ka gaļa ir inficēta ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību.

4. Gaļu marķē atbilstoši normatīvajos aktos par gaļas un gaļas produktu marķēšanu noteiktajām prasībām.

5. Gaļu, kas neatbilst šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām prasībām:

5.1. iegūst, sadala, transportē un glabā atsevišķi no Eiropas Savienības tirgum paredzētās gaļas. Minētās darbības neveic vienlaikus Eiropas Savienības tirgum paredzētajai gaļai un šo noteikumu 7.punktā minētajai gaļai;

5.2. izmanto veidā, kas nepieļauj tās sajaukšanos ar gaļu, kas paredzēta Kopienas tirgum, izņemot gadījumus, ja tā ir apstrādāta normatīvo aktu par veterinārsanitārajām prasībām tirdzniecībai ar gaļas produktiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (kas ievieš Padomes 1980.gada Direktīvas 80/215/EEK par veterinārsanitārām problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar gaļas produktiem, prasības) noteiktajā kārtībā.

6. Ņūkāslas slimības epizootijas gadījumos svaigas mājputnu gaļas marķējumā var norādīt, ka gaļa nav paredzēta tirdzniecībai uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja mājputns:

6.1. audzēts saimniecībā, kas atrodas uzraudzības zonā (zona, ko ap inficēto saimniecību vismaz triju kilometru rādiusā nosaka Pārtikas un veterinārais dienests), un saskaņā ar epidemioloģiskās kontroles rezultātiem nav nonācis saskarē ar inficēto saimniecību;

6.2. audzēts ganāmpulkā, kura virusoloģisko pārbaudi ne vēlāk kā piecas dienas pirms svaigas putnu gaļas transportēšanas sākuma ir veicis Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs un slimību klātbūtni nav atklājis;

6.3. audzēts saimniecībā, kurā saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora atzinumu nav konstatētas Ņūkāslas slimības klātbūtnes pazīmes. Pārbaudi veic ne vēlāk kā 24 stundas pirms svaigas putnu gaļas transportēšanas sākuma;

6.4. tieši pārvests no audzēšanas vietas uz kautuvi Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora aizzīmogotā transportlīdzeklī. Šādā gadījumā transportlīdzekli pēc katras pārvadāšanas reizes iztīra un dezinficē;

6.5. pārbaudīts kautuvē, lai atklātu iespējamo Ņūkāslas slimības klātbūtni.

III. Prasības gaļas ievešanai no trešajām valstīm

7. Gaļu no trešās valsts atļauts ievest Latvijas teritorijā, ja tā ir ražota valstīs vai valstu daļās, kas iekļautas Eiropas Komisijas apstiprinātā sarakstā, un tai ir sūtītājas valsts oficiālā veterinārārsta izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts, kas:

7.1. izdots gaļas kravas iekraušanas dienā;

7.2. sastādīts nosūtītājas, saņēmējas un importa kontroles veicējas valsts valodā;

7.3. satur nosūtītājas valsts oficiālā veterinārārsta apliecinājumu, ka gaļa atbilst Kopienas prasībām;

7.4. ir noformēts uz vienas lapas;

7.5. ir izsniegts konkrētajam nosūtītājam.

8. Ievedot gaļas kravu, uzrāda veterinārā (veselības) sertifikāta oriģinālu.

9. Izkraujot šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto gaļu, to iznīcina. Gaļu neiznīcina, ja to pārkrauj no viena transportlīdzekļa citā.

10. Veselības sertifikāts ir pie importētās kravas.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem kontrolē trešo valstu uzņēmumus, kas nav pārbaudīti saskaņā ar Eiropas Savienības veterinārajām prasībām.

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumus Nr.482 "Prasības svaigas gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 121.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 26.jūnija Direktīvas 91/494/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm ar svaigu putnu gaļu.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.