Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.12.2014. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.276

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 42.§)
Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un darbības kontroli.

II. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji

2. Zvejas produktu ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja tā spēj darboties atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajiem ražotāju grupas darbības nosacījumiem un atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. zvejas produktu ražotāju grupas biedru īpašumā katra zvejas gada sākumā (t.i., pēc stāvokļa uz 1.janvāri) attiecīgajā zvejas rajonā — Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī, jūras piekrastē (turpmāk — attiecīgais zvejas rajons) — ir vismaz 20 % no kopējā zvejas kuģu skaita, kuri darbojas attiecīgajā zvejas rajonā un ir reģistrēti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā;

2.2. zvejas produktu ražotāju grupas biedru piedāvātās un tirgū realizētās pašu nozvejotās zivis ir vismaz 15 % no attiecīgās zivju sugas kopējā nozvejas apjoma Latvijas iekšējos ūdeņos.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1056; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1497)

3. Akvakultūras produktu ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja tā spēj darboties atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajiem ražotāju grupas darbības nosacījumiem un tās biedri gada laikā izaudzē un realizē vismaz 25 % no akvakultūrā audzējamās attiecīgās dzīvnieku sugas (sugu) kopējā izaudzētā produkcijas apjoma Latvijā.

III. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kārtība un darbības nosacījumi

4. Lauku atbalsta dienests ir kompetentā iestāde Latvijā, kas pieņem lēmumus par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu. Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par reprezentatīva statusa piešķiršanu atzītai zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupai, ja saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta atzinumu tā ievēro Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos kritērijus par zvejas vai akvakultūras produktu ražošanas un realizēšanas normu paplašināšanu attiecībā uz ražotājiem, kas nav atzītas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas biedri, bet realizē pašu nozvejotās zivis vai audzē akvakultūras dzīvniekus attiecīgajā rajonā, kurā darbojas atzītā zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa.

(Grozīts ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034)

5. Zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa, kura pretendē uz atzīšanu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par attiecīgās ražotāju grupas atzīšanu (pielikums). Iesniegumam pievieno atzīšanai nepieciešamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos dokumentus.

6. Lauku atbalsta dienesta lēmumu zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupa var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Atzīta zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa var pretendēt uz finansiālu kompensāciju par veiktajiem pasākumiem zvejas produktu izņemšanai no tirgus, par zvejas produktu pārvietošanu to tālākai apstrādei un uzglabāšanai pirms atkārtota piedāvājuma tirgū (turpmāk — tirgus intervences pasākumi), kā arī par zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas darbības programmu izstrādi un īstenošanu.

8. Atzīta zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa, kura pretendē uz šo noteikumu 7.punktā paredzēto kompensāciju, nodrošina informācijas un dokumentu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

IV. Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu darbības kontrole

9. Lauku atbalsta dienests atbilstoši kompetencei ir atbildīgs par atzīto zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu darbības kontroli, to izstrādāto darbības programmu izvērtēšanu, paredzēto kompensāciju izmaksām un nepieciešamo ziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai. Lauku atbalsta dienests veic arī citas darbības, kas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ietilpst tā kompetencē.

10. (Svītrots ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034.)

11. (Svītrots ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034.)

12. (Svītrots ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034.)

13. (Svītrots ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034.)

14. (Svītrots ar MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1034.)

V. Noslēguma jautājums

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.276

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.696)

Zemkopības ministrs M.Roze