Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19, 36.§)

Noteikumi par Latvijā atļautajām barības piedevām, olbaltumvielām, kas iegūtas no baktērijām, raugiem (izņemot raugus, kuri kultivēti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes substrātiem), aļģēm un zemākajām sēnēm, aminoskābju fermentācijas blakusproduktiem, aminoskābēm, aminoskābju sāļiem un aminoskābju analogiem, to reģistrēšanas un aprites kārtība

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 15.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijā atļautās:

1.1. barības piedevas un to reģistrēšanas un aprites kārtību;

1.2. olbaltumvielas, kas iegūtas no baktērijām, raugiem (izņemot raugus, kuri kultivēti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes substrātiem), aļģēm un zemākajām sēnēm, aminoskābju fermentācijas blakusproduktus, aminoskābes, aminoskābju sāļus un aminoskābju analogus (turpmāk- bioproteīni), kā arī to reģistrēšanas un aprites kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. vielām un vielu preparātiem, kurus izmanto barības vai barības sastāvdaļu apstrādē vai pārstrādē, lai sasniegtu noteiktu tehnoloģisku mērķi, un kuri rada atliekvielas gatavajā produktā. Minētās atliekvielas nedrīkst apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību un vidi, kā arī tehnoloģiski ietekmēt gatavo produktu;

2.2. veterinārajām zālēm, izņemot kokcidiostatus, ja tos izmanto par barības piedevām.

II. Barības piedevas

3. Latvijā drīkst izplatīt tikai atļauto barības piedevu sarakstā (1.pielikums) minētās barības piedevas.

4. Latvijā atļautās barības piedevas atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām, un to klātbūtni var kontrolēt laboratoriski, analizējot barības piedevu, premiksu, barības maisījumu vai, ja nepieciešams, barības sastāvdaļu.

5. Lai barības piedevas negatīvi neietekmētu cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, kā arī nekaitētu patērētājam, pasliktinot dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, nepieciešams ievērot barības piedevu lietošanas nosacījumus.

6. Barības piedevas nedrīkst izmantot slimību profilaksei vai ārstēšanai. Šis nosacījums neattiecas uz kokcidiostatu grupas barības piedevām.

7. Barības piedevas drīkst lietot tikai zinātniskiem pētījumiem, ja:

7.1. tās nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā;

7.2. to lietošana nav atļauta noteiktām dzīvnieku sugām vai vecuma grupām;

7.3. tās lieto lielākās devās, nekā noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

8. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk- dienests) uzrauga šo noteikumu 7.punktā minētos zinātniskos pētījumus un kontrolē, lai šādas barības piedevas nenonāktu barības apritē.

9. Barības piedevu, kura nav minēta šo noteikumu 1.pielikumā, vai šo noteikumu 1.pielikumā minētas barības piedevas jaunu lietošanas veidu reģistrē atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

10. Barības piedevas minimālais un maksimālais atļautais daudzums aprēķināts, pieņemot, ka pilnvērtīgas barības mitrums ir 12 %.

11. Ja barības sastāvdaļā dabīgi ietilpst kāda barības piedeva, kopējais barības piedevas daudzums barības maisījumā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā noteikto maksimāli atļauto daudzumu.

12. Barības piedevas un premiksus izplata tikai ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

13. Barības piedevas un premiksus drīkst lietot un barības maisījumus, kas satur barības piedevas vai premiksus, drīkst izplatīt tikai persona, kas ir atzīta vai reģistrēta dienestā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, kā arī dzīvnieku barības apritē iesaistītajām personām noteiktajām prasībām.

14. Antibiotiku, kokcidiostatu un augšanas stimulatoru grupas barības piedevas, kā arī varu, selēnu, A vai D vitamīnu barības maisījumu ražošanā drīkst izmantot tikai premiksu veidā. Ja šo noteikumu 1.pielikumā ir noteikts, ka barības piedevu drīkst iemaisīt tieši barībā, dienests pārliecinās, ka barības ražošanas tehnoloģiskās iespējas ļauj barībā iemaisīt barības piedevas, un ražotāju iekļauj vienā no šādiem sarakstiem:

14.1. barības ražotāji, kuriem ir atļauts barības maisījumiem tieši pievienot antibiotiku, kokcidiostatu un augšanas stimulatoru grupas barības piedevas;

14.2. barības ražotāji, kuriem ir atļauts barības maisījumiem tieši pievienot varu, selēnu, A un D vitamīnu.

15. Antibiotiku, kokcidiostatu un augšanas stimulatoru grupas barības piedevu, kā arī vara, selēna, A vai D vitamīnu saturoša premiksa koncentrācija barības maisījumā nedrīkst būt mazāka par 0,2 % no maisījuma kopējā svara.

16. Dienests var atļaut ražot barības maisījumu, kurā premiksa koncentrācija nav mazāka par 0,05 % no kopējā barības maisījuma svara, ja to pieļauj premiksa kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs un ja barības apritē iesaistītā persona:

16.1. var nodrošināt, ka barības piedevu daudzums barības maisījumā nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu pilnvērtīgā barībā (1.pielikums);

16.2. var nodrošināt premiksa homogēnu iejaukšanu barībā;

16.3. ir atzīta dienestā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, kā arī dzīvnieku barības apritē iesaistītajām personām noteiktajām prasībām;

16.4. ir iekļauta to atzīto barības maisījumu ražotāju sarakstā, kuriem atļauts barības maisījumā iemaisīt ne mazāk kā 0,05 % premiksa no kopējā barības maisījuma svara.

17. Premiksu un barības ražošanā drīkst izmantot vairākas barības piedevas, ja maisījuma sastāvdaļām nav savstarpēji nevēlamas fizikālas, ķīmiskas vai bioloģiskas iedarbības un tas ir nepieciešams, lai panāktu noteiktu ēdināšanas mērķi.

18. Ja šo noteikumu 1.pielikumā nav noteikts citādi, premiksu ražošanā aizliegts samaisīt:

18.1. antibiotikas ar citām šīs pašas grupas barības piedevām vai ar augšanas stimulatoru grupas barības piedevām;

18.2. augšanas stimulatorus ar citām šīs pašas grupas barības piedevām vai ar antibiotiku grupas barības piedevām;

18.3. kokcidiostatus ar antibiotikām vai augšanas stimulatoriem, ja kokcidiostatu izmanto arī kā antibiotiku vai augšanas stimulatoru šai pašai dzīvnieku sugai vai grupai;

18.4. līdzīgas iedarbības kokcidiostatus;

18.5. antibiotikas, augšanas stimulatorus vai kokcidiostatus ar mikroorganismiem.

19. Ja papildbarību atšķaida, kā norādīts lietošanas pamācībā, barības piedevas daudzums barības maisījumā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā maksimāli atļauto daudzumu pilnvērtīgā barībā.

20. Antibiotiku, kokcidiostatu, augšanas stimulatoru, D vitamīna vai antioksidantu daudzums papildbarībā drīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā noteikto barības piedevas maksimāli atļauto daudzumu pilnvērtīgā barībā, ja dienests ir atļāvis izplatīt šādu papildbarību saskaņā ar kādu no šiem nosacījumiem:

20.1. antibiotiku, augšanas stimulatoru vai D vitamīna maksimālais daudzums papildbarībā nedrīkst būt vairāk kā piecas reizes lielāks par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto barības piedevu maksimāli atļauto daudzumu pilnvērtīgā barībā;

20.2. barības piedevu daudzums papildbarībā nedrīkst pārsniegt šādas normas:

20.2.1. antibiotikas un augšanas stimulatori- 1000 mg/kg (izņemot nobarojamos liellopus);

20.2.2. antibiotikas un augšanas stimulatori nobarojamiem liellopiem- 2000 mg/kg;

20.2.3. antioksidantu un kokcidiostatu daudzums- ne vairāk kā piecas reizes lielāks par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto barības piedevu maksimāli atļauto daudzumu pilnvērtīgā barībā;

20.2.4. D vitamīns- 200000 IU/kg.

21. Ja papildbarību izplata atbilstoši šo noteikumu 19.punkta nosacījumiem, tai jāsatur arī citas barības sastāvdaļas (piemēram, minerālvielas) un to drīkst izēdināt tikai tās sugas dzīvniekiem, kuri norādīti marķējumā.

22. Dienests drīkst uz laiku aizliegt vai ierobežot barības piedevas lietošanu, ja jaunākie pētījumi vai jauns jau esošu pētījumu novērtējums liecina, ka barības piedeva vai tās lietošana noteiktos apstākļos ir bīstama cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi.

23. Dienests nekavējoties informē citas Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju par šo noteikumu 22.punktā minētā lēmuma pieņemšanu un tā pamatojumu.

24. Barības piedevas, premiksus un barības maisījumus, kas satur barības piedevas, marķē atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības marķēšanas kārtību.

25. Dienests:

25.1. uzrauga barības piedevu, premiksu un barības piedevas vai premiksus saturošu barības maisījumu atbilstību šo noteikumu prasībām;

25.2. nodrošina paraugu ņemšanu un laboratoriski identificē barības piedevas saskaņā ar barības aprites uzraudzības programmu.

III. Bioproteīni

26. Bioproteīnus izmanto kā barību vai iemaisa barības sastāvā kā tiešus vai netiešus olbaltumvielu avotus.

27. Latvijā ir atļauts ražot, izplatīt un izmantot bioproteīnus vai barību, kuras sastāvā ir bioproteīni, ja tie:

27.1. atbilst šo noteikumu prasībām un ir iekļauti atļauto bioproteīnu sarakstā (2.pielikums);

27.2. marķēti atbilstoši prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā un normatīvajos aktos par dzīvnieku barības marķēšanas kārtību;

27.3. nodrošina dzīvnieku ar slāpekli;

27.4. ievērojot lietošanas nosacījumus, negatīvi neietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, kā arī nekaitē patērētājam, pasliktinot dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti.

28. Ja bioproteīni nav iekļauti šo noteikumu 2.pielikumā, tos drīkst izmantot tikai zinātniskiem pētījumiem.

29. Dienests uzrauga šo noteikumu 28.punktā minētos zinātniskos pētījumus un kontrolē, lai bioproteīni nenonāktu barības apritē.

30. Bioproteīnus, kas nav minēti šo noteikumu 2.pielikumā, vai 2.pielikumā minētu bioproteīnu jaunu lietošanas veidu reģistrē atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

31. Dienests drīkst uz laiku aizliegt vai ierobežot bioproteīnu vai bioproteīnus saturošas barības lietošanu, ja jaunākie pētījumi vai jauns jau esošu pētījumu novērtējums liecina, ka bioproteīns vai tā lietošana noteiktos apstākļos ir bīstama cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi.

32. Dienests nekavējoties informē citas Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju par šo noteikumu 31.punktā minētā lēmuma pieņemšanu un tā pamatojumu.

33. Dienests uzrauga bioproteīnu un bioproteīnus saturošas barības atbilstību šo noteikumu prasībām un nodrošina paraugu ņemšanu tirdzniecības vietās saskaņā ar barības aprites uzraudzības programmu.

IV. Noslēguma jautājums

34. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1970.gada 23.novembra Direktīvas 70/524/EEK par piedevām dzīvnieku barībā un Padomes 1982.gada 30.jūnija Direktīvas 82/471/EEK par dažiem dzīvnieku ēdināšanā izmantotajiem produktiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.245

1-001-245.PNG (50196 bytes)

1-002-245.PNG (59713 bytes)

1-003-245.PNG (64578 bytes)

1-004-245.PNG (30479 bytes)

1-005-245.PNG (52736 bytes)

1-006-245.PNG (50776 bytes)

1-007-245.PNG (42479 bytes)

1-008-245.PNG (72049 bytes)

1-009-245.PNG (95142 bytes)

1-010-245.PNG (106865 bytes)

1-011-245.PNG (123614 bytes)

 

1-012-245.PNG (98203 bytes)

 

 

1-013-245.PNG (103808 bytes)

1-014-245.PNG (62892 bytes)

1-015-245.PNG (81386 bytes)

1-016-245.PNG (76647 bytes)

1-017-245.PNG (110762 bytes)

1-018-245.PNG (117426 bytes)

1-019-245.PNG (50792 bytes)

1-020-245.PNG (56255 bytes)

1-021-245.PNG (56971 bytes)

1-022-245.PNG (73878 bytes)

 

1-023-245.PNG (70014 bytes)

1-024-245.PNG (72186 bytes)

1-025-245.PNG (71469 bytes)

1-026-245.PNG (64796 bytes)

1-027-245.PNG (90823 bytes)

1-028-245.PNG (122873 bytes)

1-029-245.PNG (59764 bytes)

1-030-245.PNG (77507 bytes)

1-031-245.PNG (73385 bytes)

1-032-245.PNG (79254 bytes)

1-033-245.PNG (90770 bytes)

1-034-245.PNG (51129 bytes)

1-035-245.PNG (67667 bytes)

1-036-245.PNG (66027 bytes)

1-037-245.PNG (69195 bytes)

1-038-245.PNG (53429 bytes)

1-038-245.PNG (53429 bytes)

1-040-245.PNG (71607 bytes)

1-041-245.PNG (48578 bytes)

1-042-245.PNG (54351 bytes)

1-043-245.PNG (44168 bytes)

1-044-245.PNG (82872 bytes)

1-045-245.PNG (55721 bytes)

1-046-245.PNG (56928 bytes)

1-047-245.PNG (56994 bytes)

1-048-245.PNG (54200 bytes)

1-049-245.PNG (83207 bytes)

1-050-245.PNG (76380 bytes)

1-051-245.PNG (73321 bytes)

1-052-245.PNG (80641 bytes)

1-053-245.PNG (89139 bytes)

1-054-245.PNG (70805 bytes)

1-055-245.PNG (91955 bytes)

1-056-245.PNG (71625 bytes)

1-057-245.PNG (79973 bytes)

1-058-245.PNG (78440 bytes)

1-059-245.PNG (78191 bytes)

1-060-245.PNG (88757 bytes)

1-061-245.PNG (94796 bytes)

1-062-245.PNG (95432 bytes)

1-063-245.PNG (91636 bytes)

1-064-245.PNG (59527 bytes)

1-065-245.PNG (73610 bytes)

1-066-245.PNG (98318 bytes)

1-067-245.PNG (107925 bytes)

1-068-245.PNG (76286 bytes)

1-069-245.PNG (98368 bytes)

1-070-245.PNG (75983 bytes)

1-071-245.PNG (79290 bytes)

1-072-245.PNG (79289 bytes)

1-073-245.PNG (73408 bytes)

1-074-245.PNG (92418 bytes)

1-075-245.PNG (60303 bytes)

 

 

1-076-245.PNG (61225 bytes)

1-077-245.PNG (68209 bytes)

1-078-245.PNG (72471 bytes)

1-079-245.PNG (88835 bytes)

1-080-245.PNG (65909 bytes)

1-081-245.PNG (57715 bytes)

1-082-245.PNG (67689 bytes)

1-083-245.PNG (65321 bytes)

1-084-245.PNG (82056 bytes)

1-085-245.PNG (86074 bytes)

1-086-245.PNG (68627 bytes)

1-087-245.PNG (22619 bytes)

2-001-245.PNG (44448 bytes)

2-002-245.PNG (73079 bytes)

2-003-245.PNG (52304 bytes)

2-004-245.PNG (55928 bytes)

2-005-245.PNG (51283 bytes)

2-006-245.PNG (72180 bytes)

2-007-245.PNG (51992 bytes)

2-008-245.PNG (80888 bytes)

2-009-245.PNG (61984 bytes)

2-010-245.PNG (11993 bytes)

 

Zemkopības ministrs M.Roze