Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.342

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 37.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 151.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.";

1.3. svītrot 9.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija";

1.4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Trošu ceļu iekārtu, to drošības sastāvdaļu un apakšsistēmu atbilstību novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk — paziņotā institūcija), par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.5. izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Paziņotā institūcija ir tiesīga novērtēt trošu ceļu iekārtu, to drošības sastāvdaļu un apakšsistēmu atbilstību, ja tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:";

1.6. aizstāt 14.6.apakšpunktā vārdus "ir pilnvarota" ar vārdiem "ir tiesīga";

1.7. papildināt noteikumus ar 179.1, 179.2 un 179.3punktu šādā redakcijā:

"179.1 Tirgus uzraudzības iestāde veic šādus pasākumus:

179.11. ja rodas šaubas par trošu ceļu iekārtas, tās drošības sastāvdaļas vai apakšsistēmas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, izlases veidā organizē trošu ceļu iekārtas, tās drošības sastāvdaļas vai apakšsistēmas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sniedz atzinumu par trošu ceļu iekārtas, tās drošības sastāvdaļas vai apakšsistēmas atbilstību būtiskajām prasībām;

179.12. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu trošu ceļu iekārtu, to drošības sastāvdaļu vai apakšsistēmu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu trošu ceļu iekārtas, tās drošības sastāvdaļas vai apakšsistēmas uzbūvē (konstrukcijā vai izgatavošanā). Ziņojumam pievieno šo noteikumu 179.11.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

179.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

179.3 Latvijā atzīst trošu ceļu iekārtas, to drošības sastāvdaļas un apakšsistēmas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns