Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.09.2016. - 19.07.2018. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.242

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19 33.§)
Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiālus, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus.

2. Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5.pants un kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, kā arī termiņi, kādos šīs sastāvdaļas un materiālus drīkst izmantot, norādīti šo noteikumu pielikumā.

3. Šo noteikumu prasības neierobežo atkārtoti izmantot transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiālus, kuri jau bijuši tirdzniecībā pirms šo noteikumu pielikumā noteiktajiem termiņiem.

4. (Svītrots ar MK 23.01.2007. noteikumiem Nr. 71)

5. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr. 779 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 638; MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 596)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Komisijas 2011.gada 30.marta Direktīvas 2011/37/ES, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ);

3) Eiropas Komisijas 2013.gada 17.maija Direktīvas 2013/28/ES, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

4) Eiropas Komisijas 2016. gada 18. maija Direktīvas (ES) 2016/774, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.242
Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus(1)

(Pielikums MK 11.10.2011. noteikumu Nr. 779 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 638; MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 596)

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas un materiāli

Izņēmuma gadījumi un piemērošanas termiņš

Sastāvdaļas un materiāli, kurus nepieciešams marķēt vai citādi identificēt (apzīmē ar X)

1. Svins, kas paredzēts materiālu apstrādei
1.1. mehāniskai apstrādei paredzēts tērauds un karsti cinkota tērauda detaļas ar svina saturu līdz 0,35 % no masas
1.2. vienlaidus karsti cinkota tērauda loksnes ar svina saturu līdz 0,35 % no masas transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
1.3. mehāniskai apstrādei paredzēts alumīnijs, kurā svina saturs ir līdz 2 % no masas rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005.gada 1.jūlija
1.4. alumīnijs, kurā svina saturs ir līdz 1,5 % no masas rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008.gada 1.jūlija
1.5. alumīnijs, kurā svina saturs ir līdz 0,4 % no masas
1.6. vara sakausējums, kurā svina saturs ir līdz 4 % no masas
1.7. gultņu ieliktņi un bukses rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008.gada 1.jūlija
1.8. gultņu ieliktņi un bukses dzinējos, transmisijās un gaisa kondicionēšanas sistēmu kompresoros rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 1. jūlija
2. Svins un tā savienojumi transportlīdzekļu detaļās
2.1. akumulatori

X

2.2. vibrācijas slāpētāji transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves daļas

X

2.3. vulkanizējošas vielas un elastomēru stabilizatori šļūtenēs, kas paredzētas bremžu, degvielas un gaisa dzesēšanai; šasijā un dzinēja balstam izmantojamas elastomēru un metāla detaļas rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005.gada 1.jūlija
2.4. vulkanizējošas vielas un elastomēru stabilizatori šļūtenēs, kas paredzētas bremžu, degvielas un gaisa dzesēšanai; šasijā un dzinēja balstam izmantojamas elastomēru un metāla detaļas, kurās svina saturs ir līdz 0,5 % no masas rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2006.gada 1.jūlija
2.5. elastomēru saistvielas elektropārvades detaļās, kurās svina saturs ir līdz 0,5 % no masas rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2009.gada 1.jūlija
2.6. svins lodmetālos elektrisko un elektronisko detaļu pielodēšanai uz elektronisko shēmu platēm un svins komponentu izvadu pārklājumu sastāvā, izņemot alumīnija oksīdkondensatorus, svins detaļu spraudņu un elektronisko shēmu plašu pārklājumu sastāvā transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.7. svins lodmetālos, ko izmanto elektroietaisēs, izņemot lodēšanai uz elektroniskajām shēmas platēm vai stikla transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2011.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.8.

svins alumīnija oksīdkondensatoru izvadu pārklājumu sastāvā

transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2013.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.9.

svins, ko izmanto lodēšanai uz stikla gaisa caurplūdes sensoros

transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2015.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.10. svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu 85 % no masas vai vairāk)

X(2)

2.11. svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.11.1 svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, izņemot transportlīdzekļa kontaktsaderīgu savienotāju spraudņsavienojumu zonā

X(2)

2.12. svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajās flip-chip pakotnēs

X(2)

2.13. svins lodmetālā dzesinātāju piestiprināšanai radiatoriem pusvadītāju spēka ierīcēs ar shēmas projekcijas izmēru vismaz 1 cm2 un nominālo strāvas blīvumu vismaz 1 A/mm2 silīcija mikroshēmas virsmas transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.14. svins lodmetālos, ko izmanto elektrosavienojumu lodēšanai pie stikla, izņemot laminēto stiklu transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016.gada 1.janvāra (ieskaitot), un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.15. svins lodmetālos, ko izmanto lodēšanai pie laminētā stikla transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2020. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(2)

2.16. vārstu ligzdas rezerves daļas pirms 2003.gada 1.jūlija izstrādātiem dzinēju veidiem
2.17. svinu saturoši elektriskie un elektroniskie komponenti, kas satur svinu stikla vai keramikas materiāla sastāvā, elementos, kas integrēti stikla vai keramikas matricās, stiklkeramikas materiālā vai elementos, kas integrēti stiklkeramikas matricās. Šis izņēmums neattiecas uz svina lietošanu:

- spuldžu kolbu stikla un aizdedzes sveču glazūras sastāvā;

- šā pielikuma 2.18., 2.19. un 2.20.apakšpunktā minēto komponentu dielektriskajos materiālos no keramikas

X(2)

(detaļas, izņemot pjezoelektriķus dzinējos)

2.18. svins svina cirkonāta titanāta (PZT) tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kuri ir integrālshēmu vai diskrēto pusvadītāju ierīču daļa
2.19. svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kuru nominālais spriegums ir mazāks par 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
2.20. svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kas paredzēti ultraskaņas akustisko sistēmu sensoru noviržu kompensācijai, kuras saistītas ar temperatūras izmaiņām transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
2.21. pirotehniskie ierosinātāji transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2006.gada 1.jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
2.22. svinu saturoši termoelektriski materiāli, ko izmanto automobiļu elektroierīcēm, kas paredzētas CO2 emisiju samazināšanai, rekuperējot izplūdes gāzu siltumenerģiju transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2019.gada 1.janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

3. Sešvērtīgais hroms
3.1.

pretkorozijas pārklājumi

rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2007.gada 1.jūlija
3.2. pretkorozijas pārklājumi šasijā lietojamu skrūvju un uzgriežņu blokiem rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008.gada 1.jūlija
3.3. kā pretkorozijas aģents autofurgonu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, svina saturam nepārsniedzot 0,75 % no dzesēšanas šķīduma masas, izņemot gadījumus, kad ir iespējams izmantot citas dzesēšanas tehnoloģijas (t.i., tās ir pieejamas tirgū izmantošanai autofurgonos) un tam nav negatīvas ietekmes uz vidi, veselību un patērētāju drošību

X

4. Dzīvsudrabs
4.1. priekšējiem lukturiem paredzētās gāzizlādes spuldzes transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012.gada 1.jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

4.2. vadības paneļa displejos izmantojamās dienasgaismas spuldzes transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012.gada 1.jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

5. Kadmijs
5.1. elektrisko transportlīdzekļu akumulatori rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008.gada 31.decembra

Piezīmes.

(1) Transportlīdzekļu homogēnā materiālā var pieļaut svina, sešvērtīgā hroma un dzīvsudraba saturu līdz 0,1 % no masas, bet kadmija saturu līdz 0,01 % no masas.

(2) Ja, izjaucot sastāvdaļas un materiālus, ir pārsniegta robežvērtība – 60 gramu uz transportlīdzekli (neattiecas uz elektroniskajām iekārtām, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas procesā).