Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.05.2005. - 06.05.2009. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.163

Rīgā 2004.gada 23.martā (prot. Nr.15 33.§)
Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas funkcionēšana, tai skaitā ar pašu resursu noteikšanu, prognozēšanu, iekasēšanu, nodošanu un kontroli saistīto uzdevumu izpilde.

2. Finanšu ministrija:

2.1. koordinē ar Eiropas Kopienas pašu resursu (turpmāk — pašu resursi) sistēmu saistītās informācijas apriti starp Valsts ieņēmumu dienestu, Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Centrālo statistikas pārvaldi un Eiropas Komisiju;

2.2. izstrādā pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes un nacionālā bruto ienākuma prognozes;

2.3. sagatavo pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes gada pārskatu un koriģē iepriekšējos pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes gada pārskatus par attiecīgajiem saimnieciskajiem gadiem, kā arī informē Eiropas Komisiju par risinājumu un grozījumu priekšlikumiem pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes noteikšanai;

2.4. nodrošina pašu resursu plānošanu valsts budžeta likumā kārtējam gadam un pašu resursu summas pārskaitīšanu Eiropas Kopienas budžetā.

3. Valsts ieņēmumu dienests:

3.1. nosaka, iekasē un uzskaita tradicionālos pašu resursus;

3.2. informē Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju par attiecīgajā mēnesī Eiropas Komisijas kontā pārskaitāmo tradicionālo pašu resursu iemaksu apjomu;

3.3. nodrošina tradicionālo pašu resursu noteikšanas un iekasēšanas kontroli;

3.4. katru gadu līdz 15.aprīlim informē cukura ražošanas komersantus par kārtējā tirdzniecības gadā veicamo cukura ražošanas pamatnodevas un B nodevas avansa maksājumu;

3.5. katru gadu līdz 1.novembrim informē cukura ražošanas komersantus par cukura ražošanas nodevas atlikumu, kas jāmaksā par iepriekšējo tirdznie­cības gadu.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.346)

4. Zemkopības ministrija:

4.1. katru gadu līdz 1.martam nodrošina, lai informācija par cukura ražošanas A kvotu un B kvotu sadalījumā pa cukura ražošanas komersantiem nākamajam tirdzniecības gadam tiktu iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā;

4.2. katru gadu līdz 1.martam nodrošina, lai informācija par provizoriskajiem cukura ražošanas rādītājiem kārtējam tirdzniecības gadam tiktu iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā un Eiropas Komisijā;

4.3. katru gadu līdz 15.septembrim nodrošina, lai informācija par galīgajiem cukura ražošanas rādītājiem par iepriekšējo tirdzniecības gadu tiktu iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā un Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.346)

5. Lauku atbalsta dienests kontrolē cukura ražošanas komersantus, pārbaudot Zemkopības ministrijā iesniegtās informācijas pareizību.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.346)

6. Centrālā statistikas pārvalde:

6.1. katru gadu līdz 22.septembrim aprēķina nacionālā bruto ienākuma apjomu par iepriekšējo saimniecisko gadu un šos aprēķinus kopā ar ziņojumu par datu kvalitāti iesniedz Eiropas Komisijas Statistikas birojā;

6.2. piedalās Eiropas Komisijas organizētajās nacionālā bruto ienākuma aprēķināšanas pareizības pārbaudēs;

6.3. aprēķina vidējo svērto pievienotās vērtības nodokļa likmi un kompensācijas vienotas pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai (pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes gada pārskata sagatavošanai);

6.4. piedalās pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes gada pārskata sagatavošanā un atbilstoši kompetencei sniedz informāciju Finanšu ministrijai, lai noteiktu pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzi.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.346)

7. Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un Centrālā statistikas pārvalde atbilstoši kompetencei glabā informāciju, kas saistīta ar pašu resursu iemaksu noteikšanu, iekasēšanu, kontroli un nodošanu Eiropas Komisijas rīcībā, un pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma nodrošina šīs informācijas pieejamību.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētās iestādes atbilstoši kompetencei sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijā informāciju un pārskatus saskaņā ar Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmu regulējošajos tiesību aktos noteiktajiem datiem un termiņiem, kā arī pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma.

9. Šo noteikumu 7.punktā minētās iestādes nodrošina nepieciešamo palīdzību Eiropas Komisijas pilnvarotajiem pārstāvjiem kontroles pasākumu īstenošanā.

10. Finanšu ministrija koordinē šajos noteikumos noteikto uzdevumu izpildi.

11. Ja nepieciešams, Finanšu ministrija pieprasa no atbildīgajām iestādēm informāciju par attiecīgo uzdevumu izpildes gaitu, kā arī citu šajos noteikumos noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

12. Noteikumu 3.4. un 3.5.apakšpunkts un 4. un 5.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš