Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.227

Rīgā 2004.gada 1.aprīlī (prot. Nr.18 5.§)
Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli21.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam, ja šīs preces fiziskā persona iegādājusies brīvā apgrozījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un par minētajām precēm ir samaksāti visi nodokļi attiecīgajā dalībvalstī:

2.1. tabakas izstrādājumiem:

2.1.1. 800 cigaretes;

2.1.2. 400 cigarillas;

2.1.3. 200 cigārus;

2.1.4. vienu kilogramu smēķējamās tabakas;

2.1.5. vienu kilogramu karsējamās tabakas;

2.1.1 elektroniskajā cigaretē izmantojamo šķidrumu ar kopējo nikotīna koncentrāciju 800 miligramu nikotīna vai ne vairāk kā 800 mililitru elektroniskajā cigaretē izmantojamā šķidruma;

2.2. alkoholiskajiem dzērieniem:

2.2.1. 110 litrus alus;

2.2.2. 90 litrus vīna (tajā skaitā ne vairāk par 60 litriem dzirkstošā vīna) vai pārējo raudzēto dzērienu;

2.2.3. 20 litrus starpproduktu;

2.2.4. 10 litrus pārējo alkoholisko dzērienu;

2.3. kafijai — 10 kilogramus;

2.4. bezalkoholiskajiem dzērieniem — 110 litrus.

(Grozīts ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 93; 2.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2016., sk. 10. punktu)

3. No nodokļa atbrīvo degvielu, kas iepildīta Latvijas Republikā iebraucošā transportlīdzekļa un motocikla standarta degvielas tvertnēs, kā arī degvielu, kas iepildīta privāto transportlīdzekļu un motociklu pārnēsājamās degvielas tvertnēs (ne vairāk par 10 litriem vienam transportlīdzeklim), ja ir ievēroti degvielas uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumi.

4. Akcīzes preces no nodokļa neatbrīvo, ja:

4.1. akcīzes preces tiek ievestas komerciālām vajadzībām;

4.2. dokumenti par akcīzes precēm (piemēram, akcīzes preču iegādes dokumenti, līgumi, pavaddokumenti) vai citas pazīmes liecina, ka tās paredzētas komercdarbībai.

5. Par akcīzes precēm, kuras neatbrīvo no nodokļa saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu vai kuru ievestais daudzums pārsniedz šo noteikumu 3.punktā noteikto, nodokli atbilstoši likumam “Par akcīzes nodokli” maksā attiecīgo preču valdītājs.

6. Fiziskā persona, kuras vienā reizē ievesto akcīzes preču daudzums pārsniedz šo noteikumu 2.punktā noteikto, maksā nodokli par ievestajām precēm, ja ievestās preces ir paredzētas komerciālām vajadzībām.

7. Ja Valsts ieņēmumu dienests vai cita attiecīgā valsts uzraudzības un kontroles iestāde konstatē, ka fiziskā persona ieved akcīzes preces Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Valsts ieņēmumu dienestam vai citai attiecīgajai valsts uzraudzības un kontroles iestādei atbilstoši normatīvajiem aktiem akcīzes preču aprites un kontroles jomā ir tiesības veikt atbilstošus kontroles pasākumus, lai pārbaudītu, vai fiziskā persona ieved akcīzes preces Latvijas Republikā saskaņā ar šiem noteikumiem.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

9. Šo noteikumu 2.1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. martā.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

10. Šo noteikumu 2.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.255 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš