Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.131

(prot.Nr. 27/(123), 3.p.) Rīgā 2003. gada 14. maijā

Par individuālās licences izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību transporta un ekspedēšanas firmai "SIGIS"

Pamatojoties uz likuma "Par telekomunikācijām" 8.panta pirmās daļas 5.punktu un 34.panta trešo daļu, padome nolemj:

1. Izsniegt publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora individuālo licenci Nr.T10109 (pielikumā uz 8 lapām) telekomunikāciju nozarē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību transporta un ekspedēšanas firmai "SIGIS" publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šīs licences nosacījumiem Latvijas Republikā uz laika posmu no 2003.gada 14.maija līdz 2008.gada 13.maijam.

2. Piešķirt numerācijas resursus sabiedrībai ar ierobežotu atbildību transporta un ekspedēšanas firmai "SIGIS" izmantošanai uzņēmējdarbībai telekomunikāciju nozarē uz laika posmu no 2003.gada 14.maija līdz 2008.gada 13.maijam. Izsniegt "Numerācijas resursu izmantošanas uzņēmējdarbībai atļauju Nr. 024", kas ir licences Nr. T10109 neatņemama sastāvdaļa - pielikums N1.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

14.05.2003