Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1993. gada 23. marta likumu: Par valsts budžetu 1993. gadam.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ieņēmumos 10612983 tūkstošu rubļu kopsummā un izdevumos 10612983 tūkstošu rubļu kopsummā saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei līdz 1992. gada 10. septembrim sagatavot grozījumus Latvijas Republikas likumā «Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim», iekļaujot tajā konvertējamās valūtas budžetu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 11. jūlijā


Latvijas Republikas 1992. gada 11. jūlija likuma

«Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam

no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim»

PIELIKUMS

Valsts sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim (tūkst. rbļ.)

(tūkst. rbļ.)

IEŅĒMUMI
1. Sociālā nodokļa pieskaitījumi strādājošo darba samaksai, ko izdara darba devēji 10292274
2. Algota darba nodarbināto sociāla nodokļa maksājumi 296 400
3. Sociālā nodokļa maksājumi, ko izdara personas, kuras gūst ienākumus no darba ārpus attiecībām ar darba devēju 8174
4. Sociālā nodokļa maksājumi, ko izdara personas, kuru nodarbinātības veidus ieskaita darba stāžā 135
5. Pārējie ieņēmumi 16000
IEŅĒMUMI KOPĀ 10612983
IZDEVUMI
I. Izdevumi pensiju apdrošināšanai 6136306
tajā skaitā:  
1. Vecuma pensiju izmaksai 4151262
2. Invaliditātes pensiju izmaksai 1446306
3. Pensiju izmaksai apgādnieka zaudējuma gadījumā 261 174
4. Izdevumi izdienas pensiju izmaksai 20226
5. Izdevumi sociālo pensiju izmaksai 181080
6. Rezerves fonds pensiju indeksācijai 76258
II. Izdevumi veselības apdrošināšanai 1146769
tajā skaitā  
1. Pārejošās darbnespējas pabalsti 706800
2. Grūtniecības un dzemdību pabalsti 138600
3. Izdevumi ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem 128720
4. Izdevumi slimnieku rehabilitācijas pasākumiem 172649
III. Izdevumi bezdarba apdrošināšanai 363 150
tajā skaitā:  
1. Bezdarbnieku pabalstu izmaksai 255150
2. Materiālā palīdzība bezdarbnieku ģimenes locekļiem 63000
3. Izdevumi kadru apmācībai un pārkvalificēšanai 30 000
4. Izdevumi algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai 5000
5. Valsts nodarbinātības dienesta izdevumi 10000
IV. Izdevumi sociālajai nodrošināšanai 2474190
tajā skaitā:  
1. Pabalsti ģimenēm, kas audzina bērnus  
1.1. Pabalsti bērna kopšanai līdz 1,5 gadu vecumam 302400
1.2. Pabalsti bērna kopšanai no 1,5 līdz 3 gadu vecumam 280800
1.3. Pabalsti ģimenēm, kuru bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem neizmanto pirmsskolas bērnu iestādes 58 800
1.4. Bērna piedzimšanas pabalsti 22500
1.5. Pabalsti ģimenēm, kuras audzina bērnus 1 680000
2. Apbedīšanas pabalsti 78660
3. Palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem 32550
4. Kompensāciju izmaksas invalīdiem 18480
V. Sociālās apdrošināšanas pārvaldes un organizācijas izdevumi 492568
tajā skaitā:  
1. Pārvaldes izdevumi 43 106
no tiem darba algas 21962
2. Izdevumi pensiju un pabalstu aprēķināšanai un piegādei 449 462
IZDEVUMI KOPĀ 10612983

Latvijas Republikas Augstākas Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

11.07.1992