Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 313

Par konsulāro pakalpojumu pagaidu tarifu (cenrādi)

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt līdz Latvijas Republikas likuma «Par valsts nodevu» pieņemšanai vienotu pagaidu tarifu (cenrādi), pēc kura ņemama maksa par konsulāro pakalpojumu sniegšanu Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (pielikums).

2. Noteikt, ka ieņēmumi rubļos par šī lēmuma 1. punktā minētajiem pakalpojumiem ieskaitāmi Latvijas Republikas valsts budžetā, bet ieņēmumi ārvalstu valūtā - Latvijas Republikas Valdības valūtas fondā.

3. Uzdot:

3.1. Ārlietu ministrijai 10 dienu laikā izstrādāt un pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju apstiprināt noteikumus, pēc kādiem ņemama maksa par šī lēmuma 1. punktā minētajiem pakalpojumiem;

3.2. Finansu ministrijai pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju sagatavot un līdz 1991. gada 15. novembrim iesniegt Latvijas Republikas valdībai priekšlikumus par attiecīgajām izmaiņām Latvijas Republikas likumprojektā «Par valsts nodevu».

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks I.BIŠERS

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V.ZEIKARTS

Rīgā 1991. gada 12. novembrī

Pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 12. novembra lēmumam Nr. 313

Vienotais konsulāro pakalpojumu
PAGAIDU TARIFS (CENRĀDIS)

Pēc šī pagaidu tarifa (cenrāža) ņemama maksa par konsulāro pakalpojumu sniegšanu vienai fiziskajai personai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Nr. p.k. Pakalpojums Maksa par pakalpojumu
    Rubļos
1. Pieteikumu pieņemšana un reģistrācija, konsultācijas (par katru pieteikumu vai konsultāciju) 30
2. Pilsoņu konsultēšana 10
3. Ārzemju pases noformēšana (ieskaitot pases cenu) 500
4. Ārvalsts vēstniecībā vīzas saņemšanai iesniedzamās anketas izpildīšana 50
5. Ārvalsts vēstniecībā vīzas saņemšanai iesniedzamo citu sākotnējo dokumentu noformēšana (par katru dokumentu) 20
6. Ārvalsts vēstniecībā vīzas saņemšanai iesniedzamo anketu tulkošana (par katru anketu) 50
7. Ārzemju pases derīguma termiņa pagarināšana 50
8. Bērnu ierakstīšana ārzemju pasē 50
9. Jebkura cita ārzemju pases ieraksta grozīšana, papildināšana, izlabošana vai anulēšana (atbilstoši departamenta kompetencei) 50
10. Ārvalsts vēstniecībai vīzas saņemšanai iesniedzamās notas sastādīšana (mašīnrakstā) 50
11. Dokumentu atbilstības ārvalstu vēstniecību prasībām pārbaude (par katru dokumentu) 10
12. Dokumentu iesaiņošana 10
13. Dokumentu pārsūtīšana uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Maskavas nodaļu un Sanktpēterburgas nodaļu iesniegšanai ārvalstu vēstniecībās vai konsulātos 30
14. Dokumentu iesniegšana ārvalstu vēstniecībās vai konsulātos un to saņemšana atpakaļ: par vienu cilvēku 50
  Dokumentu iesniegšana ārvalstu vēstniecībās vai konsulātos un to saņemšana atpakaļ: par diviem un vairāk cilvēkiem 100
15. Tranzītvīzas noformēšana (par katru tranzīta reizi) 50
16. No ārvalstu vēstniecībām un konsulātiem saņemto dokumentu un vīzu pareizības pārbaude 10
17. Konsultācijas iestāžu un organizāciju pārstāvjiem ārvalstu pilsoņu iebraukšanas jautājumos (par katru konsultāciju) 30
18. Dokumentu sastādīšana vīzu pieprasīšanai ārvalstu pilsoņiem (par katru dokumentu) 50
19. Samaksa par ārzemju pases atkārtotu izsniegšanu iepriekšējās nozaudēšanas gadījumā vai ja tā kļuvusi nelietojama 1000
20. Samaksa par dokumentu legalizāciju (par katru dokumentu) 20
21. Samaksa par oficiāla pieprasījuma sastādīšanu dokumentu un citas konsulārās formācijas iegūšanai no ārvalstīm 50
22. Latvijas Republikas iebraukšanas un izbraukšanas vīzu izsniegšana ārvalstu pilsoņiem (ja starpvalstu divpusējos līgumos nav paredzēta cita kārtība): ASV dolāros vai citā konvertējamā valūtā, kuras vērtība ir ekvivalenta attiecīgajām ASV dolāru summām
  vienreizējā vīza 20
  daudzkārtējā vīza 100
  tranzītvīza 5

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V.ZEIKATS