Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"

Izdarīt likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9., 16.nr.; 1995, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Pieteikums jāiesniedz pilsētas domei vai rajona padomei pēc namīpašuma atrašanās vietas līdz 1994. gada 1. jūnijam, bet pārējie dokumenti - ne vēlāk kā līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki nav iesnieguši pieteikumu par namīpašuma denacionalizāciju, bet viņam, pamatojoties uz pieprasījumu, kas iesniegts līdz 1994.gada 1.jūnijam, atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi zem strīdus namīpašuma, namīpašums atdodams, ja tas neskar trešo personu likumīgās intereses (nams pakļauts privatizācijai, pēc 1994.gada 1.jūnija uzsākta pārbūve vai kapitālremonts utt.)."

2. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Uz šādas vienošanās pamata tiek atzītas pašreizējā valdītāja īpašuma tiesības uz namīpašumu."

3. 16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "nodrošina viena dzīvokļa atbrīvošanu īpašnieka vajadzībām" ar vārdiem "nodrošina īpašnieka vajadzībām atbilstoša dzīvokļa atbrīvošanu";

papildināt otro daļu ar vārdiem "tajos gadījumos, kad dzīvoklis un atgūstamais namīpašums atrodas vienas pilsētas vai pagasta robežās".

4. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad īpašnieks viņus nodrošina ar līdzvērtīgām dzīvojamām telpām".

5. Izteikt pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Ministru kabinets nodrošina, ka valsts arhīvi līdz 1996.gada 1.jūnijam izsniedz nepieciešamās izziņas personām, kuras iesniegušas pieteikumu par namīpašumu denacionalizāciju un līdz 1996.gada 1.aprīlim pieprasījušas arhīvam izziņas."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 25.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1996.gada 13.decembrī