Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Kultūras ministra rīkojums Nr. 2.5-1-107

Rīgā 2020. gada 22. jūlijā

Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa
noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
9.11. apakšpunktu

1. Pamatojoties ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 360) 61. punktu, nosaku, ka uz kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai (turpmāk - persona), netiek attiecināta MK noteikumu Nr. 360 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, un persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja (turpmāk - rīkotājs) uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu:

1.1. režisors;

1.2. scenogrāfs;

1.3. tērpu mākslinieks;

1.4. aktieris;

1.5. solists;

1.6. mūziķis;

1.7. diriģents;

1.8. baleta mākslinieks;

1.9. koncertmeistars;

1.10. horeogrāfs.

2. Rīkotājs, kas plāno uzaicināt un nodarbināt personu, pirms personas ierašanās Latvijā iesniedz Kultūras ministrijā apliecinājumu par:

2.1. personas atbilstību šā rīkojuma 1. punktā minētajam izņēmumam, norādot personas uzturēšanās mērķi un plānoto uzturēšanās ilgumu;

2.2. to, ka persona, kas ierodas Latvijā, nav inficēta ar Covid-19 infekciju;

2.3. to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās viņa pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās personas transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;

2.4. to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā MK noteikumu Nr. 360 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus par citu personu nepakļaušanu inficēšanās riskam un sava veselības stāvokļa novērošanu;

2.5. to, ka tiks nodrošināta ar ārstniecību saistīto izmaksu segšana, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

3. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministra p.i.
zemkopības ministrs K. Gerhards

25.07.2020