Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 73

Rīgā 2020. gada 26. februārī (prot. Nr. 8 23. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Mežupes" Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Iecavas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Mežupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 2418) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2418) 1,2 ha platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 4064 010 2418 001, 4064 010 2418 002, 4064 010 2418 003 un 4064 010 2418 004) - Iecavā, Iecavas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu.

2. Iecavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Iecavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Iecavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

26.02.2020