Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 70

Rīgā 2020. gada 26. februārī (prot. Nr. 8 14. §)

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta" Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Rucavas novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu "Rucavas autobusu pieturvieta" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 008 0552) - zemes vienību 0,0649 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 008 0551) un autobusu pieturu "Rucava" (būves kadastra apzīmējums 6484 008 0551 001) - Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar Tūrisma likuma 8. panta 4. punktu to izmantotu pašvaldības funkcijas īstenošanai - tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanai un finansēšanai.

2. Rucavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rucavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rucavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

26.02.2020