Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 94

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 131. §)

Par grozījumiem Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība
" 3. punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" šādus grozījumus:

1.1. izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

22. Par noteikumu 4., 8. un 19. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 60 naudas soda vienībām.

23. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas:

23.1. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

23.2. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas.

23.1 Noteikumu 23. punktā minēto amatpersonu pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

24. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas pašvaldības policijas amatpersona.";

1.2. svītrot 28. un 29. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 94 "Par grozījumiem Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli""

1. Īss saistošo noteikumu izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli", aizstājot naudas sodu euro ar naudas soda vienībām, kā arī tiek noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu pilnvarojums atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 47. pantam un grozāmajos saistošajos noteikumos lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi, lai Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.07.2020