Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 106

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 150. §)

Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44. panta 4. punktu
un Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 16. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 50; 2013, Nr. 217; 2016, Nr. 253) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas un Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas kontrolē saistošo noteikumu izpildi un veic administratīvā pārkāpuma procesu.";

1.2. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Par saistošo noteikumu 2., 7., 11., 17., 18., 20., 21. punktā noteikto prasību neievērošanu pakalpojuma sniedzējam piemēro naudas sodu no 2 līdz 44 naudas soda vienībām.";

1.3. svītrot 24. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 106 "Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstss

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā", aizstājot naudas sodu euro ar naudas soda vienībām. Vienlaikus saistošajos noteikumos tiek noteiktas konkrētas saistošo noteikumu normas, par kuru neievērošanu tiek (nevis var tikt) piemērots naudas sods, kā arī grozāmajos saistošajos noteikumos lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nepieciešams veikt izmaiņas Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā", lai tie atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

01.07.2020