Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7., 23. nr.; 2000, 14. nr.; 2002, 12., 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2007, 6., 12. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 167., 199. nr.; 2012, 121. nr.; 2013, 38., 92. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 104., 227. nr.; 2016, 31., 71. nr.; 2017, 36., 124., 194. nr.; 2018, 244. nr.) šādus grozījumus:

2. pielikumā:

papildināt II nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas:

Nr. Vielas nosaukums Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) Indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi, azaindolu-3-karbonilatvasinājumi un indazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola, azaindolu vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

• aizvietotu aminogrupu

un indola vai azaindolu cikla stāvoklī 2 neaizvietoti vai aizvietoti ar alkilgrupu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola, azaindolu vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu

0,003 g 1 g
2) Acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

0,001 g 1 g"

izslēgt II nodaļas 8.5. punkta 15. un 25. apakšpunktu;

papildināt II nodaļas 8.5. punktu ar 26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26) 8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāti

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāts un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā, aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus hinolīna, benzola vai piperidīna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām

0,003 g 1 g"

izteikt II nodaļas 8.6. punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"8.6. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma II nodaļas 7.1 punktā, 8.3. punkta 6. apakšpunktā un 8.5. punktā minētās vielas jebkurā daudzumā";

papildināt III nodaļas 10. punktu ar 100. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100) 4-anilīnpiperidīns 23056-29-3 0,6 g 10 g"

papildināt IV nodaļas 13. punktu ar 73. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73) etizolāms 40054-69-1 0,01 g 5 g"

izslēgt V nodaļas 14. punkta 18. apakšpunktu.

Likums stājas spēkā 2019. gada 8. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 26. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 2. oktobrī