Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 364

Rīgā 2019. gada 13. augustā (prot. Nr. 34 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu
un Vispārējās izglītības likuma 4. panta 11. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 107. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.3. apakšpunktā vārdus "mazākumtautību un";

1.2. svītrot 5.2. apakšpunktā vārdus "mazākumtautību izglītības programmās";

1.3. svītrot 7. un 8. punktu;

1.4. izteikt 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10. Izglītības programmu obligāto saturu veido:

10.1. vispārizglītojošajā virzienā:

10.1.1. latviešu valoda;

10.1.2. pirmā svešvaloda;

10.1.3. otrā svešvaloda vai mazākumtautību valoda un literatūra;

10.1.4. matemātika;

10.1.5. informātika;

10.1.6. sports;

10.1.7. Latvijas un pasaules vēsture;

10.1.8. vismaz trīs no šo noteikumu 9.3.2., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.8. un 9.5.9. apakšpunktā minētajiem mācību priekšmetiem;

10.1.9. fizika;

10.1.10. ķīmija;

10.1.11. bioloģija;

10.1.12. literatūra;

10.1.13. mūzika vai vizuālā māksla;

10.2. humanitārajā un sociālajā virzienā:

10.2.1. latviešu valoda;

10.2.2. pirmā svešvaloda;

10.2.3. otrā svešvaloda;

10.2.4. trešā svešvaloda vai mazākumtautību valoda un literatūra;

10.2.5. matemātika;

10.2.6. informātika;

10.2.7. sports;

10.2.8. Latvijas un pasaules vēsture;

10.2.9. vismaz trīs no šo noteikumu 9.3.2., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.8. un 9.5.9. apakšpunktā minētajiem mācību priekšmetiem;

10.2.10. dabaszinības;

10.2.11. literatūra;

10.2.12. mūzika;

10.2.13. vizuālā māksla;

10.3. matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā:

10.3.1. latviešu valoda;

10.3.2. pirmā svešvaloda;

10.3.3. otrā svešvaloda vai mazākumtautību valoda un literatūra;

10.3.4. matemātika;

10.3.5. informātika;

10.3.6. sports;

10.3.7. Latvijas un pasaules vēsture;

10.3.8. vismaz divi no šo noteikumu 9.3.2., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.8. un 9.5.9. apakšpunktā minētajiem mācību priekšmetiem;

10.3.9. fizika;

10.3.10. ķīmija;

10.3.11. bioloģija;

10.3.12. literatūra;

10.3.13. mūzika vai vizuālā māksla;

10.4. profesionālajā virzienā:

10.4.1. latviešu valoda;

10.4.2. pirmā svešvaloda;

10.4.3. otrā svešvaloda vai mazākumtautību valoda un literatūra;

10.4.4. matemātika;

10.4.5. informātika;

10.4.6. sports;

10.4.7. Latvijas un pasaules vēsture;

10.4.8. vismaz divi no šo noteikumu 9.3.2., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.8. un 9.5.9. apakšpunktā minētajiem mācību priekšmetiem;

10.4.9. dabaszinības;

10.4.10. literatūra;

10.4.11. mūzika vai vizuālā māksla;

10.4.12. mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi.

11. Vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības izglītības programmās (jauniešiem un pieaugušajiem) atbilstoši izglītības iestādes izvēlētajam izglītības programmu virzienam var neiekļaut šo noteikumu 10.1.3., 10.1.6., 10.2.4., 10.2.7., 10.3.3., 10.3.6., 10.4.3. un 10.4.6. apakšpunktā minētos mācību priekšmetus.

12. Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošās programmas saturu atbilstoši izglītības iestādes izvēlētajam izglītības programmu virzienam veido šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4. apakšpunktā minētie mācību priekšmeti.";

1.5. svītrot 15.3. apakšpunktā vārdus "mazākumtautību izglītības programmās";

1.6. svītrot 31.1.5., 31.1.6., 31.1.7. un 31.1.8. apakšpunktu;

1.7. svītrot 31.3.5., 31.3.6., 31.3.7. un 31.3.8. apakšpunktu;

1.8. svītrot 31.4.2. apakšpunktu;

1.9. svītrot 31.4.4. apakšpunktu;

1.10. svītrot 31.4.6. apakšpunktu;

1.11. svītrot 31.4.8. apakšpunktu;

1.12. svītrot 31.4.10. apakšpunktu;

1.13. svītrot 31.4.12. apakšpunktu;

1.14. svītrot 32.5., 32.6., 32.7. un 32.8. apakšpunktu;

1.15. svītrot 33.2. apakšpunktu;

1.16. papildināt noteikumus ar 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Mazākumtautību izglītības programmas īsteno:

37.1. 10. klasē - līdz 2020. gada 31. augustam atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. augustam;

37.2. 11. klasē - līdz 2020. gada 31. augustam atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. augustam, bet no 2020. gada 1. septembra - atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī;

37.3. 12. klasē - līdz 2021. gada 31. augustam atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. augustam, bet no 2021. gada 1. septembra - atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.";

1.17. svītrot 27. pielikuma 6. punktu;

1.18. svītrot 28. pielikuma 2. punktā vārdu "neklātienē";

1.19. svītrot 28. pielikuma 7. punktu;

1.20. aizstāt 28. pielikuma 10.1., 10.2. un 10.3. apakšpunktā rindu

"Mazākumtautību valoda un literatūra* 2 1 2 2 70"

ar rindu

"Mazākumtautību valoda un literatūra 2 1 2 2 70"

1.21. svītrot 28. pielikuma 10. punkta piezīmi.

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

01.09.2019