Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 82

Rīgā 2019. gada 19. februārī (prot. Nr. 9 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"
36. panta 9. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 66., 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa "9." ar vārdu un skaitli "un 13.".

2. Papildināt 1.1. apakšpunktu aiz vārda "profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

3. Aizstāt 1.2. apakšpunktā vārdus "tiek veikta kvalifikācijas pārbaude" ar vārdiem "var veikt kvalifikācijas pārbaudi".

4. Aizstāt 3. punkta ievaddaļā vārdus "nekvalificēts īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs var apdraudēt" ar vārdiem "profesionālā darbība saistīta ar".

5. Papildināt 4.5. apakšpunktu aiz vārda "profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus".

6. Papildināt 9. punktu aiz vārda "profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

7. Papildināt 11. punktu aiz vārda "profesijām" ar vārdiem un skaitli "vai daļā no kādas šo noteikumu 3. punktā minētās profesijas profesionālajām darbībām".

8. Aizstāt 12. punktā vārdu "trim" ar vārdu "četriem".

9. Papildināt 13.3. apakšpunktu aiz vārda "profesija" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

10. Aizstāt 1. pielikuma nosaukumā vārdu "veic" ar vārdiem "var veikt".

11. Izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Būvinženieris Būvinženieris

"

12. Svītrot 1. pielikuma 2. punktu.

13. Svītrot 1. pielikuma 6. punktā vārdus "Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija)".

14. Svītrot 1. pielikuma 21. un 22. punktu.

15. Izteikt 1. pielikuma 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Elektrisko iekārtu speciālists Elektrisko iekārtu speciālists

"

16. Papildināt 1. pielikumu ar 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Psihologs Psihologs

"

17. Papildināt 2. pielikumu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Reglamentētās profesijas daļas nosaukums oriģinālvalodā1

"

18. Papildināt 2. pielikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu valodā1

"

19. Izteikt 2. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai papildspecialitātes nosaukums oriģinālvalodā2

"

20. Papildināt 2. pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Reglamentētās profesijas daļas specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums oriģinālvalodā1

"

21. Izteikt 2. pielikuma 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai papildspecialitātes nosaukums latviešu valodā2

"

22. Papildināt 2. pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Reglamentētās profesijas daļas specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums latviešu valodā1

"

23. Izteikt 2. pielikuma 25.6. un 25.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.6. Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu, tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un dokumentu tulkojums valsts valodā.3 Dokumentu rekvizīti Lapu skaits
25.7. Dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu.4 Dokumenta rekvizīti Lapu skaits"

24. Papildināt 2. pielikumu ar 25.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.9. Dokumenti, kas apliecina, ka norādīto profesionālo darbību pretendenta mītnes zemē var veikt nošķirti1 Lapu skaits"

25. Izteikt 2. pielikuma 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm5  
27. Datums5

"

26. Izteikt 2. pielikuma piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīmes.
1 Ja persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.
2 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.
3 Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta.
4 Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ir viena no Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" 1. pielikuma 5.-31. punktā noteiktajām reglamentētajām profesijām.
5 Deklarācijas 26. un 27. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

22.02.2019