Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 65

Rīgā 2019. gada 12. februārī (prot. Nr. 7 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.; 2016, 155. nr.; 2017, 199. nr.; 2018, 112. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7. punktu aiz vārda "centrs" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā īsteno šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minēto darbību".

2. Papildināt 12. punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:

"Projektā paredzamais gala produkts var būt pārstrādāts pārtikas produkts."

3. Izteikt 13.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.4. paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku vai piekabi (transportlīdzekli, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) vai iegādāties pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minēto mobilo tehniku un piekabi, kā arī pamatlīdzekli, kas nav stacionāri novietojams, uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;".

4. Izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala izveide vai šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes iegāde, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas;".

5. Papildināt noteikumus ar 44.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.10. būvvaldes saskaņojumu vai izziņu par projektā paredzēto atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu."

6. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Atbalsta saņēmējs aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums)."

7. Papildināt 2. pielikumu ar B.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"B.6.5. Projekta īstenošanas darbības virziens (attiecas, ja projektā īsteno noteikumu 5.1 punktā minēto darbību)
Projekts tiks īstenots šādā nozarē
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

15.02.2019