Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Liepājā 2019.gada 24.janvārī (prot. Nr.1, 14.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.8.14 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8.14. Pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs";".

2. Svītrot 9.8.36.apakšpunktu.

3. Izteikt 22.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.14. pārrauga informācijas sniegšanu iedzīvotājiem un pilsētas sadarbības partneriem;".

4. Papildināt 22.punktu ar 22.17., 22.18. un 22.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.17. koordinē izglītības sistēmas attīstību pilsētā, tai skaitā pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, kā arī veido sadarbību ar profesionālās izglītības kompetences centriem un augstākajām mācību iestādēm;

22.18. vada sadarbību ar Pašvaldības sadraudzības pilsētām un citiem ārvalstu partneriem;

22.19. pārrauga bērnu un jauniešu iesaistīšanu interešu izglītībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā.".

5. Aizstāt visā tekstā vārdus "Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos" ar vārdiem "Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos".

6. Svītrot 24.4.apakšpunktu.

7. Izteikt 24.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14. veicina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām un Liepājas pilsētas attīstības projektu virzību izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās;".

8. Svītrot 25.3. un 25.4.apakšpunktu.

9. Izteikt 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. koordinē pilsētas mārketinga un tūrisma attīstību pilsētā;".

10. Svītrot 26.6.apakšpunktu.

11. Izteikt 26.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.12. Koordinē pašvaldības atbalstu komercdarbības veicināšanai Pašvaldības teritorijā;".

12. Papildināt 26.punktu ar 26.14. un 26.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.14. pilsētas perspektīvo mērķu sasniegšanai savas kompetences ietvaros organizē dažādu nozaru ekspertu diskusijas par pilsētai stratēģiski svarīgu projektu realizāciju;

26.15. veicina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām un Liepājas pilsētas attīstības projektu virzību izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās.".

13. Svītrot 29.11.apakšpunktu.

14. Papildināt 32.punktu ar 32.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.8. koordinē sabiedriskā transporta jautājumus.".

15. Svītrot 33.3.apakšpunktā vārdus "sabiedriskā transporta un".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

25.01.2019