Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 481

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 149. nr.; 2018, 13. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3.1. gados vecākas nodarbinātas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), kā arī bezdarba riskam pakļautas gados vecākas nodarbinātās personas vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (turpmāk - personas):".

2. Aizstāt 16.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai" ar skaitļiem un vārdiem "šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām personām un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem darba devējiem".

3. Aizstāt 18.2.4.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "16.2. un 16.4. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "16.2., 16.3.1. un 16.4. apakšpunktā".

4. Izteikt 26.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.1. izstrādā kārtību (metodiku), kā identificēt, kurus darba devējus var kvalificēt kā valsts atbalsta saņēmējus, tai skaitā, kā identificēt saimnieciskās aktivitātes, kurām tiek sniegts valsts atbalsts, un saimnieciskās aktivitātes, kurām netiek sniegts valsts atbalsts. Metodiku izmanto, lai noteiktu, kuram darba devējam tiks piemērots valsts atbalsta regulējums;".

5. Svītrot 26.1.2.1. apakšpunktu.

6. Izteikt 26.1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.2.2. darba devēji nodarbina gados vecākas personas vecumā no 50 gadiem;".

7. Izteikt 26.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.3. slēdz līgumu ar darba devējiem par izvērtējuma veikšanu un izvērtējuma rezultātā izstrādātā plāna atbalsta pasākumu izpildi, bet ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darba devēju nodarbinātajām personām - par izvērtējuma rezultātā izstrādātā plāna izpildi;".

8. Svītrot 27.1 1. un 27.1 2. apakšpunktā vārdus "mērķa grupas".

9. Aizstāt 37. punktā vārdus un skaitli "kuras kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts šo noteikumu 16.2. (izņemot rokasgrāmatu izstrādi novecošanās pārvaldībai darba devējiem un finansējuma saņēmēja darbiniekiem)" ar vārdiem "un kuriem piešķirtais atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts šo noteikumu".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs