Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 656

Rīgā 2017. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 34. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 1 "Mežotnēs-1", Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam bez atlīdzības nodot Gulbenes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5044 900 0046) - dzīvokli Nr. 1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 5044 012 0313 001 001), 326/4361 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 5044 012 0313 001), 3260/43610 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 5044 012 0313 002), 3260/43610 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 5044 012 0313 006) un 326/4361 domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5044 012 0313) - "Mežotnēs-1", Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.

2. Gulbenes novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Gulbenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Gulbenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards