Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2017.gada 12.oktobrī (prot. Nr.13, 10.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Liepājas pilsētas simboliku"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
7.punktu un likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 9.punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 233. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Gadījumos, kad pašvaldība ir pasākuma finansiālais vai informatīvais atbalstītājs, ievērojot Liepājas pilsētas pašvaldības vienotu vizuālo identitāti - grafisko standartu (7.pielikums), pilsētas simboliku var izmantot pašvaldības amatpersonas, iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības un sadarbības partneri, par to informējot pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju".

2. Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Liepājas pilsētas simboliku""
paskaidrojuma raksts

Jautājums Iesniedzēja komentārs

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka 2017.gada 17.augusta Liepājas pilsētas domes sēdē tika apstiprināts Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plāns 2017.-2021.gadam, kurā viens no galvenajiem uzdevumiem bija definēt vienotu pilsētas tēlu, izveidojot zīmola platformu un arhitektūru, kas noderētu pilsētas grafiskā tēla vadlīnijām, ir izstrādāta Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts. Jaunā vienotā vizuālā identitāte - grafiskais standarts izstrādāts, lai Liepājas pilsētas simbolikas lietotāji pareizi un vienotā stilā izmantotu jauno Liepājas logotipu, Liepājas pilsētas ģerboni, karogu un citus grafiskās identitātes elementus.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU" paredz esošo 7.pielikumu "Grafiskās identitātes vadlīnijas Liepājas pilsētas oficiālās simbolikas lietošanā" aizstāt ar 7.pielikumu ar nosaukumu "Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte. Grafiskais standarts."

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

-

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

-
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc tam tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības portālā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar kādiem iedzīvotāju interešu pārstāvjiem (NVO u.c.) Mārketinga komunikācijas plāna izveides procesa laikā tika organizētas individuālas un grupu intervijas ar Liepājas pašvaldības iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un mediju pārstāvjiem. Tika īstenotas arī radošas darba sesijas, kurās daļa interviju dalībnieku veica grupu darbu, lai izveidotu zīmola platformas formulējumus. Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts ir secīgs turpinājums mārketinga komunikācijas plānam.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

31.10.2017