Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī (prot. Nr. 49 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 1. un 11. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69. nr.; 2009, 203. nr.; 2011, 11. nr.; 2012, 55. nr.; 2014, 205. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2.6. apakšpunktā vārdus "obligāti reģistrējamās slimības" ar vārdiem "ziņojamās un reģistrējamās aitu un kazu infekcijas slimības".

3. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. oficiālais veterinārārsts - Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - dienests) veterinārais inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts."

4. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pārvietojot starp dalībvalstīm vaislai un nobarošanai paredzētās aitas un kazas, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulas Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalo­pātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4. punktā noteiktās prasības."

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 206

Ziņojamās un reģistrējamās aitu un kazu infekcijas slimības

I. Ziņojamās infekcijas slimības

1. Mutes un nagu sērga.

2. Bruceloze (Brucella melitensis).

3. Sibīrijas mēris.

4. Trakumsērga.

II. Reģistrējamā infekcijas slimība

Kontagiozais epididimīts (Brucella ovis)."

6. Izteikt 3. pielikuma 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Klasiskais cūku mēris.

3. Āfrikas cūku mēris."

7. Izteikt 3. pielikuma 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Infekciozais katarālais drudzis.

10. Āfrikas zirgu mēris."

8. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 206

Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugi

I paraugs
Veterinārais (veselības) sertifikāts tirdzniecībai ar kaušanai paredzētām aitām un kazām

II paraugs
Veterinārais (veselības) sertifikāts tirdzniecībai ar nobarošanai paredzētām aitām un kazām

III paraugs
Veterinārais (veselības) sertifikāts tirdzniecībai ar vaislai paredzētām aitām un kazām

Piezīmes.

1. I daļa:

1.1. I.2. Sertifikāta atsauces Nr. - datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs veterinārajam (veselības) sertifikātam;

1.2. I.2.a Vietējais atsauces Nr. - Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus (turpmāk - dalībvalsts kompetentā iestāde) (Latvijā - dienests), piešķirtais numurs veterinārajam (veselības) sertifikātam;

1.3. I.3. Centrālā kompetentā iestāde - dalībvalsts kompetentā iestāde;

1.4. I.4. Vietējā kompetentā iestāde - dalībvalsts kompetentās iestādes teritoriālā struktūrvienība.

2. II daļa:

2.1. Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010 - Eiropas Komisijas 2010. gada 12. marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības;

2.2. Padomes Regula (EK) Nr. 21/2004 - Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK;

2.3. Padomes Direktīva 91/68/EEK - Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīva 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā, no kuras izrietošās tiesību normas iekļautas šajos noteikumos;

2.4. Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 - Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97;

2.5. Padomes Regula (EK) 999/2001 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai;

2.6. Direktīva 92/65/EEK - Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A (I) pielikumā, no kuras izrietošās tiesību normas iekļautas Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli";

2.7. Padomes Lēmums 90/242/EEK - Padomes 1990. gada 21. maija Lēmums 90/242/EEK, ar ko ievieš Kopienas finanšu pasākumu aitu un kazu brucelozes izskaušanai, no kura izrietošās tiesību normas iekļautas Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā".

3. Vietējā veterinārā vienība (VVV) - dalībvalsts kompetentās iestādes teritoriālā struktūrvienība."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs