Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 206. nr.; 2011, 88. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 17., 60. nr.; 2015, 222., 251. nr.; 2016, 108., 241.; 2017, 70. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. panta pirmās daļas 19. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja Regulatora pagaidu lēmumā noteiktais veicamais pasākums ietver tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību, tā stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

2. Papildināt likumu ar 13.4 pantu šādā redakcijā:

"13.4 pants. Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāja pienākumi

(1) Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam likumā noteiktajos gadījumos ir pienākums ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma saņemšanas atslēgt ".lv" domēna vārdu un veikt ar to citas papildu darbības. Domēna vārda atslēgšanas ilgums nav garāks par piecām dienām. Pēc pieprasījumā norādītā laikposma beigām augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājs atjauno domēna vārda darbību.

(2) Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam ir pienākums sniegt domēna vārda lietotājam informāciju par atslēgšanas iemeslu, ilgumu un citām papildu darbībām, kas tiek veiktas ar domēna vārdu.

(3) Domēna vārda lietotājam ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesā augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāja lēmumu, ja tas nepamatoti ierobežo viņa tiesības."

3. Aizstāt 25.1 panta otrajā daļā vārdus "valsts nozīmes informācijas sistēmu sarakstu, kuras ir jāievieto valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā" ar vārdiem "valsts nozīmes informācijas sistēmu, kuras ir jāievieto valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā, saraksta noteikšanas kārtību".

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā