Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11. nr.; 2002, 2., 13. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2009, 9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 158. nr.; 2014, 6., 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma mērķis ir aizsargāt Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās tiesības uz vārda brīvību."

2. Papildināt 2. panta otro daļu ar vārdiem "un pašvaldību informatīvajiem izdevumiem".

3. 9. pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Reģistrā ieraksta šādas ziņas:";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda attiecīgā masu informācijas līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas datumu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības izdošanas datumu.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) reģistram iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) reģistrācijas pieteikumā — šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minētās reģistrā ierakstāmās ziņas;

2) pieteikumā par izmaiņām masu informācijas līdzekļu reģistrā — ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par masu informācijas līdzekli ierakstāmas reģistrā;

3) pieteikumā par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra — pieteiktā ieraksta būtību."

4. 26. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "var" ar vārdu "atteikt";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārda "iestāde" ar vārdu "atsaka";

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārda "Lēmuma" ar vārdiem "apstrīdēšana vai".

5. Izslēgt 29. panta 2. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā