Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8. nr.; 2000, 9. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2., 7., 14. nr.; 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 153. nr.; 2013, 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu pēc vārda "nodienējusi" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos".

2. Papildināt 3. panta 4., 5. punktu un 6. punkta ievaddaļu pēc vārda "nodienējušas" un vārda "nodienēti" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos".

3. Papildināt 5. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Militārpersonai, kas no jauna pieņemta dienestā un atvaļināta no tā, bet līdz atvaļināšanas dienai nav nodienējusi pilnus piecus gadus, dienesta atalgojuma aprēķinam trūkstošo laiku līdz pieciem gadiem rēķina no iepriekšējā dienesta perioda pirms atvaļināšanas dienas."

4. 6. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensiju par 20 izdienas stāža gadiem piešķir 40 procentu apmērā no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma. Izdienas pensiju par 20 izdienas stāža gadiem piešķir 55 procentu apmērā no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma, ja militārpersona atvaļināta:

1) sakarā ar to, ka sasniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā;

2) slimības vai veselības stāvokļa dēļ;

3) karavīru skaita samazināšanas vai vienības (apakšvienības) likvidēšanas vai reorganizēšanas dēļ;

4) sakarā ar to, ka beidzies aktīvā dienesta līguma termiņš (ja līgumu nepagarina) un nodienēti, tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos, ne mazāk kā 25 gadi.";

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārda "nodienēti" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos".

5. Papildināt 10. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izdienas pensijas saņēmējam, kas no jauna pieņemts aktīvajā dienestā, pēc atvaļināšanas no tā veic izdienas pensijas pārrēķinu. Par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma, nepārsniedzot šā likuma 6. panta trešajā daļā noteikto apmēru.

(5) Izdienas pensijas saņēmējam, kas no jauna pieņemts aktīvajā dienestā un atvaļināts no tā šā likuma 2. panta trešajā daļā minēto iemeslu dēļ, nav tiesību uz šā panta ceturtajā daļā minēto izdienas pensijas apmēra palielināšanu."

6. Papildināt 12. panta pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu."

7. Papildināt 13. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pensijas saņēmējs ir sociāli apdrošinātā persona, tad, izmaksājot apbedīšanas pabalstu, tā apmēru samazina par pabalsta apmēru, kas pienākas sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā."

8. Pārejas noteikumos:

papildināt 1. punktu pēc vārda "nodienēti" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos";

papildināt 18. punkta 2. apakšpunktu pēc vārda "nodienējusi" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos";

papildināt 19. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktu pēc vārda "nodienējušas" un vārda "nodienēti" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos";

papildināt 20. punkta ievaddaļu pēc vārda "nodienēti" ar vārdiem "tai skaitā obligātajā aktīvajā militārajā dienestā Latvijas Republikas bruņotajos spēkos".

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 20. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 10. maijā

24.05.2017