Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/30

Rīgā 2016.gada 1.decembrī (prot. Nr.46, 3.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr. 1/19 "Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta
otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr. 1/19 "Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 240.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.6.apakšpunktā vārdu "telefonu" ar vārdiem "elektronisko sakaru";

1.2. aizstāt 3.punktā vārdus "šādos veidos" ar vārdiem "šādā veidā";

1.3. izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. Numuru, kas nav noteikts šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā - no viena publiskā elektronisko sakaru tīkla uz citu publisko elektronisko sakaru tīklu.";

1.4. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Saņēmēja tīkla operators ar citiem operatoriem savstarpēji rakstveidā vienojas par maršrutēšanas izmaiņām un citiem nosacījumiem, nodrošinot numura saglabāšanas pakalpojumu, tai skaitā arī par ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām maksāšanu.";

1.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Saņēmēja tīkla operators galalietotājam lietošanā nodoto 3.3.apakšpunktā noteikto numuru publiskajā elektronisko sakaru tīklā aktivizē vienas darbdienas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.";

1.6. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja pārvietotā numura izmantošana saņēmēja tīkla operatora publiskajā elektronisko sakaru tīklā ir pārtraukta un saņēmēja tīkla operators nav saņēmis galalietotāja pieteikumu numura pārvietošanai uz citu publisko elektronisko sakaru tīklu, pārvietotais numurs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izmantošanas pārtraukšanas nonāk tam elektronisko sakaru komersantam, kuram ir piešķirtas vai tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības uz konkrēto numuru.";

1.7. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Donora tīkla operators nodrošina, ka noteiktā vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu ir publiski pieejama un šo maksu piemēro vienlīdzīgi visiem saņēmēja tīkla operatoriem neatkarīgi no pārvietojamā numura veida.";

1.8. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Donora tīkla operators ir tiesīgs noteikt saņēmēja tīkla operatoram maksājumu, kas nepārsniedz un nosedz samaksāto valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām par pārvietoto numuru no dienas, kad attiecīgais numurs ir pārvietots uz saņēmēja tīkla operatora publisko elektronisko sakaru tīklu.";

1.9. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Regulārās izmaksas, kas saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu, donora tīkla operators iekļauj starpsavienojuma pakalpojuma izmaksās par savienojuma pabeigšanu un tranzītu savā publiskajā elektronisko sakaru tīklā.".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis