Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 466

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr. 99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr. 99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk - atbalsts) Latvijas biškopības programmas pasākumiem (turpmāk - pasākumi) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk - Regula Nr. 1308/2013), Komisijas 2015. gada 11. maija Deleģēto Regulu (ES) Nr. 2015/1366, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari (turpmāk - Regula Nr. 2015/1366), un Komisijas 2015. gada 6. augusta Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2015/1368, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz atbalstu biškopības nozarē (turpmāk - Regula Nr. 2015/1368).

2. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga un Regulas Nr. 2015/1368 8. pantā minēto kontroli veic Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests).

3. Atbalstu piešķir katru gadu (biškopības gadu) laikposmā no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam par šādiem pasākumiem:

3.1. tehnisko atbalstu biškopjiem un biškopju grupām;

3.2. varrozes apkarošanu;

3.3. sadarbību ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā;

3.4. pasākumiem bišu skaita atjaunināšanai stropos Eiropas Savienībā.

4. Latvijas biškopības programmu īsteno visā Latvijas teritorijā, un to publicē Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē."

2. Papildināt I nodaļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dienests katru gadu līdz 10. martam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par izdevumiem (euro) biškopības gadā sadalījumā pa pasākumiem.

4.2 Zemkopības ministrija katru gadu sniedz informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Regulas Nr. 2015/1368 10. un 11. pantu."

3. Aizstāt 12. punktā skaitli un vārdu "1. jūlijā" ar skaitli un vārdu "1. maijā".

4. Aizstāt 13.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "5. aprīlim" ar skaitli un vārdu "5. martam".

5. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Atbalsta pretendents katru gadu līdz 10. martam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par biškopības gadā īstenotajiem pasākumiem, norādot katra pasākuma darbības rādītāju rezultātus."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

20.07.2016