Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 147

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013. gada 16. septembra noteikumos Nr. 124 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Banku" 34. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra noteikumos Nr. 124 "Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 189) šādus grozījumus:

1.1. 2. punktā:

1.1.1. papildināt ar 2.3.1 un 2.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1 banknošu šķirošanas kvalitātes testa paka - saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra lēmuma par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14) (tālāk tekstā - Lēmums (ECB/2010/14)) IIIa pielikumā noteiktajiem standartiem izveidots lietotu un bojātu euro banknošu kopums;

2.3.2 banknošu viltojumu testa paka - no euro zonas valstu kompetentajām iestādēm saņemto viltoto euro banknošu un euro banknošu ar iestrādātiem atsevišķiem pretviltošanas elementiem kopums;";

1.1.2. papildināt ar 2.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.1 monētu viltojumu testa paka - Eiropas Komisijas Eiropas Tehnikas un zinātnes centra noteiktais viltoto euro monētu kopums;";

1.2. aizstāt 4. punktā vārdu "valdes" ar vārdu "prezidenta";

1.3. aizstāt 18. punktā vārdus un skaitļus "Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra Lēmuma (ECB/2010/14) par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to laišanu atkārtotā apgrozībā (tālāk tekstā - Lēmums (ECB/2010/14))" ar vārdiem un skaitļiem "Lēmuma (ECB/2010/14)";

1.4. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Skaidrās naudas apstrādes iestāde euro banknotes un monētas, kuras ir apgrozībai nederīgas vai ar viltojuma pazīmēm, nodod Latvijas Bankai. Euro banknotes un monētas ar viltojuma pazīmēm nododamas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 darbadienu laikā.";

1.5. papildināt ar 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. euro banknošu un monētu apstrādes iekārtu pārbaudē izmantot banknošu šķirošanas kvalitātes testa paku, banknošu viltojumu testa paku un monētu viltojumu testa paku.";

1.6. papildināt ar 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Euro banknošu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja:

35.11. banknošu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās banknotes;

35.12. novirze no banknošu šķirošanas kvalitātes testa pakas nepārsniedz 5% no otrreizējai apgrozībai izmantojamām banknotēm.

35.2 Euro monētu apstrādes iekārta izturējusi pārbaudi, ja monētu viltojumu testa pakā identificētas visas viltotās monētas."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.07.2016