Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.165

Rīgā 2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
7.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 161. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 18.2. apakšpunktā vārdu "produktu" ar vārdu "maisījumu";

1.2. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/27/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

4) Padomes 2010. gada 10. maija Direktīvas 2010/32/ES, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatlīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.";

1.3. aizstāt 1. pielikuma 5. punktā vārdu "produkts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījums" (attiecīgā locījumā);

1.4. izteikt 2. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. bioloģiskie faktori - 2., 3. un 4. grupas bioloģiskie aģenti - vai šo bioloģisko faktoru izraisīto seku novēršanai veiktie ārstnieciskie pasākumi, kas apdraud grūtnieces vai nedzimušā bērna veselību un nav minēti šo noteikumu 3. pielikumā;";

1.5. izteikt 2. pielikuma 1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.1. ķīmiskās vielas un maisījumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 1. pielikumā minētajiem klasificēšanas kritērijiem vienā vai vairākās turpmāk minētajās bīstamības klasēs un bīstamības kategorijās ar vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem bīstamības apzīmējumiem, ja tās nav minētas šo noteikumu 3. pielikumā:

1.3.1.1. cilmes šūnu mutagenitāte, 1. A, 1. B vai 2. kategorija (H340, H341);

1.3.1.2. kancerogenitāte, 1. A, 1. B vai 2. kategorija (H350, H350i, H351);

1.3.1.3. toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1. A, 1. B vai 2. kategorija vai ar ietekmi uz laktāciju vai laktācijas procesu saistīta papildu kategorija (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

1.3.1.4. toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības, 1. vai 2. kategorija (H370, H371);";

1.6. izteikt 2. pielikuma 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. darbi, kuru laikā notiek nodarbināto saskare ar putekļiem, iztvaikojumiem vai aerosoliem, kas rodas, apdedzinot un elektrolītiski attīrot vara un niķeļa rūdas izstrādājumus;".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis